CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Bologna Information System


 • Course Information
 • Course Title Code Semester Laboratory+Practice (Hour) Pool Type ECTS
  Energy Security and Sustainable Energy Policies ULS524 FALL-SPRING 3+0 Fac./ Uni. E 7
  Learning Outcomes
  1-Student can interpret energy security on a global scale.
  2-The student can learn and interpret the energy policies of global powers.
  3-The student has information about energy policies in the world.
 • ECTS / WORKLOAD
 • ActivityPercentage

  (100)

  NumberTime (Hours)Total Workload (hours)
  Course Duration (Weeks x Course Hours)14342
  Classroom study (Pre-study, practice)14456
  Assignments5014040
  Short-Term Exams (exam + preparation) 0000
  Midterm exams (exam + preparation)2013030
  Project0000
  Laboratory 0000
  Final exam (exam + preparation) 3013030
  Other 0000
  Total Workload (hours)   198
  Total Workload (hours) / 30 (s)     6,6 ---- (7)
  ECTS Credit   7
 • Course Content
 • Week Topics Study Metarials
  1 Energy Sources in the World (Fossil Sources, Renewable Energy Resources and Nuclear Energy)
  2 Fossil Energy Sources in the World (Coal, Natural Gas and Oil)
  3 US Energy Strategy
  4 Energy Strategy of the EU
  5 Energy Strategy of the Russian Federation
  6 PRC`s Energy Strategy
  7 Energy Strategies of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
  8 Midterm exams
  9 Energy Strategies of Saudi Arabia and Azerbaijan
  10 As the Formation of Historical Turkey`s Energy Policy
  11 Turkey`s Energy Resources and Strategies
  12 Oil and Natural Gas Pipelines in the World
  13 Oil Pipelines and Energy Security in Turkey (such as Baku-Tbilisi-Ceyhan and Kirkuk-Yumurtalik Oil Pipeline)
  14 Natural Gas Pipelines and Energy Security in Turkey (such as Blue Stream, Baku-Tbilisi-Erzurum, TANAP and Turkish Stream)
  15 Turkey`s Energy Policy Impact on Relations with Neighboring States
  Prerequisites No.
  Language of Instruction Turkish
  Coordinator Assistant Prof. Dr. Ali Samir MERDAN
  Instructors -
  Assistants Assistant Prof. Dr. Ali Samir MERDAN
  Resources Aydın, Nermin Zahide, `Hazar Enerji Kaynakları ve Siyaset`, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. IX, No: 2 (2012), ss. 207-224. Bayraç, Naci, `Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye`, Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. X, No: 1 (2009), ss. 115-142. Dekanozishvili, Mariam, Towards a Common European Energy Policy, Washington, American Political Association Annual Meeting, 2010. Durmuşoğlu, Sercan, Türkiye`nin Enerji Politikaları ve Komşu Ülkelerle Uluslararası İlişkilerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. Durmuşoğlu, Sercan, `21. Yüzyılın Enerji Denklemi ve Türkiye`, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15. C., No: 29 (Bahar 2016), ss. 283-303.
  Supplementary Book Erdoğan, Nuray, `TANAP Projesinin Türkiye Ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri Ve Önemi`, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. X, No: 3 (Temmuz 2017), ss. 10-26. Gökay, Bülent, `Caspian Uncertainties: Regional Rivatries and Pipelines`, Perceptions, C. II, No. 5 (Mart-Mayıs 1998), s. 51-63. Harrop, Jeffrey, The Political Economy of Integration in the European Union, 3. B., Cheltenham, Edward Elgar, 2000.
  Goals The aim of the course is to enable students to question the energy factor in the foreign policy of states and to question the factors driving energy security.
  Content Energy Resources in the World (Fossil Sources, Renewable Energy Sources and Nuclear Energy), Fossil Energy Resources in the World (Coal, Natural Gas and Oil), Energy Strategy of the USA, Energy Strategy of the EU, Energy Strategy of Russian Federation, PRC`s Energy Strategy, Energy Strategy of Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC), Saudi Arabia and Azerbaijan`s Energy Strategy, Formation of historical as Turkey`s energy policy, Turkey`s Energy Resources and Strategies, World Oil and Natural Gas Pipelines , Oil Pipelines in Turkey and Energy Security (Baku-Tbilisi-Ceyhan, Kirkuk-Yumurtalik Oil Pipeline), Natural Gas Pipeline in Turkey and Energy Security (Blue Stream, Baku-Tbilisi-Erzurum, TANAP Turkish Stream), Turkey`s Energy Policy Impact on Relations with Neighboring States on the subject are evaluated.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster