ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma ve Etik İKT605 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-İktisat alanında bilimsel araştırmayı planlar.
  2-Temel araştırma tanım ve kavramlarını tekrarlar.
  3-Araştırma türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1414196
  Ödevler4011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   308
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,27 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, araştırma ve sosyal bilimlerde araştırma kavramlarının tekrarı, bilim felsefesi
  2 Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler
  3 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi
  4 Etik İhlalleri Örnek İncelemeleri- Ödev Tartışmaları
  5 Bilimsel Araştırmanın Temelleri, Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Yönteminin Evreleri
  6 Problem Tanımlama, Literatür Taraması
  7 Bir araştırma sürecinin evrelerinin oluşturulması örnek incelemeleri- Ödev Sunumları
  8 Ara Sınav
  9 Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Toplanması
  10 Nicel Araştırma Tasarımları
  11 Nicel Araştırma Tasarımları Ödev Sunumları Nitel Araştırma Tasarımları
  12 Nitel Araştırma Tasarımları Sunumları Ekonometrik Analiz Temelli Araştırma Tasarımları-1
  13 Ekonometrik Analiz Temelli Araştırma Tasarımları-2 İstatistiki Paket Programların Tanıtımı
  14 Ekonometrik Analiz Temelli Araştırma Tasarımları Örnek İncelemeleri, Ödev Değerlendirmesi Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması
  15 Tez Öneri Taslaklarının Hazırlanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 3
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 4
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 4
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme 2
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, 3
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 3
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 5
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, 5
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster