ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Göç Ekonomileri İKT611 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Göçün belirleyicilerini bütüncül bir perspektifte açıklar.
  2-Göç alan ve göç veren ülke açısından göçün sonuçlarını tartışır.
  3-Türkiye`nin göç örüntüsü değişimini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1513030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2514040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4016060
  Diğer 2022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   292
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,73 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Göçe İlişkin Temel Kavramlar
  2 İnsanlar Niye Göç Eder? Ekonomik Faktörler
  3 İnsanlar Niye Göç Eder? Demografik Faktörler
  4 İnsanlar Niye Göç Eder? Sosyal Faktörler
  5 Göç teorileri-1
  6 Göç teorileri-2
  7 Göç modellemesi-1
  8 Ara Sınav
  9 Göç modellemesi-2
  10 Göç ve Kalkınma
  11 Göçün Politik İktisadi Değerlendirmesi-1 (maliye politikası etkisi)
  12 Göçün Politik İktisadi Değerlendirmesi-2 (beyin göçü ve işçi dövizleri etkisi)
  13 Göçün Politik İktisadi Değerlendirmesi-3 ( mülteci, sığınmacı)
  14 Türkiye`nin Uluslararası Göç Örüntüsü-1
  15 Türkiye`nin Uluslararası Göç Örüntüsü-2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Berna Şafak Zülfikar Savcı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar George Borjas (2014). Immigration Economics. Boston: Harvard University Press.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uluslararası göçün birçok boyutunu değerlendirmeyi, göçün belirleyicilerini ve sonuçlarını irdelemeyi, Türkiye`nin göç örüntüsü değişikliğini özellikle ekonomik boyuttan ele almayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Göç teorileri, Göç modellemesi, Göç ve Kalkınma, Türkiye`nin Uluslararası Göç Örüntüsü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 4
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 4
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, -
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, 3
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 3
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 5
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, 4
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster