ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yoksulluk Çalışmaları İKT612 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yoksulluğun ve yoksulluk ölçümlerinin kavramsal ve tarihsel içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Yoksulluk ölçümlerini kullanarak yoksulluğu farklı ülkeler için analiz eder.
  3-Yoksulluğun farklı boyutlarını anlar ve çok boyutlu yoksulluğun içeriğini analiz eder.
  4-Yoksulluğu çok boyutlu olarak düşünür ve farklı yöntemler kullanarak yoksulluğu çok boyutlu olarak ölçer.
  5-Yoksulluğu hem teorik hem de uygulamalı olarak anlamaya çalışır.
  6-Yoksulluğun azaltılmasında çözüm önerileri sunar.
  7-Yoksulluğun sürekliliği ve geçiciliği konusunda bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3015050
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5018080
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   296
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,87 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yoksulluğa ve Yoksulluk Ölçümlerine Giriş: Dünya üzerinde ne düzeyde bir yoksulluk var? Yoksulluğun nedeni nedir? Martin Ravallion - The Economics of Poverty (Giriş)
  2 Yoksulluğun olmadığı bir dünya düşüncesinin kökenleri: Yoksulluk düşüncesinin tarihi, 1950 sonrası yoksulluk üzerine yeni düşünceler Martin Ravallion - The Economics of Poverty - Bölüm 1-2
  3 Yoksulluk ölçümleri ve yöntemleri, yoksulluk sınırları, yoksulluğun ölçülmesi: farklı ölçümler, ayrıştırma, kronik yoksulluk Martin Ravallion - The Economics of Poverty - Bölüm 3-4-5
  4 Yoksulluk ve politika: Yoksulluğun boyutları ve eşitsizlik; büyüme, eşitsizlik ve yoksulluk Martin Ravallion - The Economics of Poverty - Bölüm 7-8
  5 Yoksulluk ve Yoksulluk Çalışmalarının Farklı Boyutları: Çok boyutlu Yoksulluk - Kavramsal ve Ölçüme yönelik Konular Nanak Kakwani & J. Silber - The Many Dimensions of Poverty - Bölüm 1 Sabina Alkire et al. - Multidimensional Poverty Measurement and Analysis
  6 Boyutların Seçimi: Kapasite Yaklaşımı ve Çok Boyutlu yoksulluk Nanak Kakwani & J. Silber - The Many Dimensions of Poverty - Bölüm 6 Sabina Alkire - Valuing Freedoms Flavio Comim et al. - The Capability Approach
  7 Kronik Yoksulluğun Tanımlanması ve Ölçülmesi: Parasal Ölçümlerin Ötesi? Nanak Kakwani & J. Silber - The Many Dimensions of Poverty - Bölüm 10 Bob Baulch - Why Poverty Persists?
  8 Ara Sınav
  9 Çok Boyutlu Yoksulluk Ölçümlerine Kantitatif Yaklaşımlar: Kantitatif Ölçümlere ve Stata programına giriş Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Giriş
  10 Çok değişkenli Yoksulluk Değerlendirmelerinin Bilgi Temeli, Çok Değişkenli Yoksulluğa Teorik Yaklaşım Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 1
  11 Çok Boyutlu Yoksulluğa Bulanık Küme Yaklaşımı: Ölçüm Konuları ve Türkiye için bulanık bir endeks hesaplaması Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 2 Achille Lemmi & G. Betti - Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement
  12 RASCH modeli ve çok boyutlu yoksulluk ölçümü: GYKA verileri ile ampirik bir çalışma Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 3
  13 Çok Boyutlu Yoksullukta Kümeleme Analizi, MCA ve Çok Boyutlu Yoksulluk: GYKA verileri ile ampirik bir çalışma. Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 4-5
  14 Latent Değişken Modellerine dayalı Yoksulluk ve Refahın Çokboyutlu ölçümleri Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 7
  15 Çok Boyutlu Yoksulluğun Ölçümünde Aksiyomatik Yaklaşımlar: ileri düzey teoriler Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement - Bölüm 11
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sedat Uğur
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Martin Ravallion - The Economics of Poverty, Nanak Kakwani & J. Silber - The Many Dimensions of Poverty, Nanak Kakwani & J. Silber - Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement
  Yardımcı Kitap Sabina Alkire et al. - Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, Flavio Comim et al. - The Capability Approach, A. V. Banerjee et al. - Understanding Poverty, Achille Lemmi & G. Betti - Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement, Bob Baulch - Why Poverty Persists?
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, yoksulluk ve yoksulluğun ölçülmesi konusunda öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler vermektir. Bu bağlamda yoksulluğun farklı boyutlarının nasıl ölçüleceği ve ölçüm sonuçlarının nasıl yorumlanacağının öğretilmesi hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği Bu ders, yoksulluk, yoksulluk ölçümü, tek boyutlu ve çok boyutlu yoksulluk, yoksulluk politikaları ve yoksullukla mücadele gibi konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 5
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 4
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, 5
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 3
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 4
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, -
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster