ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnovasyon, Teknoloji ve Büyüme İKT613 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonomik büyümenin teknolojik etkilerini gerekçelendirir.
  2-İnovasyon, teknoloji ve ekonomik büyüme konularını ilişkilendirir.
  3-Ekonominin yüksek katma değer yaratması için yeniden yapılanma önerir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)149126
  Ödevler2014545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   288
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,6 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 İnovasyon teknoloji ve bilgi kavramları Fagerberg, J. (2013) Innovation ? A New Guide, https://ideas.repec.org/p/tik/inowpp/20131119.html Morten Berg Jensen, Björn Johnson, Edward Lorenz, Bengt Åke Lundvall (2007) Forms of knowledge and modes of innovation, Research Policy 36 (5): 680-693
  3 Teknoloji, Schumpeter ve Girişimcilik Fagerberg, J. (2003) Schumpeter and the revival of evolutionary economics: an appraisal of the literature, Journal of Evolutionary Economics 13:125-159 Fagerberg, J., Fosaas, M. and Sapprasert, K. (2012). Innovation: Exploring the knowledge base, Research Policy 41: 1132-1153
  4 İnovasyon teşvikleri ve piyasa başarısızlığı Arrow, K. 1962. Economic welfare and the allocation of resources for invention, In R. Nelson, Ed: The Rate and Direction of Inventive Activity. Princeton University Press, Princeton.
  5 Teknoloji yayılımı Greenhalgh Ch. 7 Stoneman, P. 2002. The Economics of Technological Diffusion. Blackwell Publishers, Oxford. Chapter 2-3, 12-54
  6 Piyasa yapısı ve inovasyon Cohen, W. and Klepper, S. 1992. The anatomy of industry R&D intensity distributions. American Economic Review 82(4), 773-799.
  7 Makroekonomik konular ve politikası Greenhalgh Ch. 12
  8 Ara Sınav
  9 Teknoloji, kabiliyet ve ekonomik kalkınma Fagerberg, J., Srholec, M. and Verspagen, B. (2010) Innovation and economic development in Hall, B., Rosenberg, N. (eds.) Handbook of the Economics of Innovation, Elsevier, Chapter 20, pp. 833-872. Fagerberg, J. and Srholec, M. (2008) National Innovation Systems, Capabilities and Economic Development. Research Policy, 37, 1417?1435.
  10 Öğrenci sunumları
  11 İnovasyonun işgücü piyasası etkinliği Greenhalgh Ch. 10 Acemoglu, D. 2002. Technical change, inequality, and the labor market. Journal of Economic Literature XL(March), 7-72.
  12 İnovasyon ve ekonomik büyüme Greenhalgh Ch. 8 Sørensen, P.B. and Whitta-Jacobsen, H.J. 2005. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, ch. 9 & 10, pp. 249-310.
  13 Ana akım yaklaşımlar Greenhalgh Ch. 8 Sørensen, P.B. and Whitta-Jacobsen, H.J. 2005. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, ch. 9 & 10, pp. 249-310. Solow, R.M. (1956), A contribution to the theory of Economic growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. Solow, R.M. (1957), Technical change and the aggregate production function, Review of Economics and Statistics, 39, 312-320.
  14 İçsel teknoloji 1 Greenhalgh Ch. 8 Sørensen, P.B. and Whitta-Jacobsen, H.J. 2005. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, ch. 9 & 10, pp. 249-310. Romer, P. (1990), Endogenous technical change, Journal of Political Economy, pp. 71-102 Verspagen, B. (1992), Endogenous innovation in neo-classical growth models: a survey, Journal of Macroeconomics, 14(4), 631-62. Aghion, P. and Howitt, P. (1992), A model of growth through creative destruction, Econometrica, 60, 323-351. Romer, P. (1994), The origins of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 3-22.
  15 İçsel teknoloji 2 Greenhalgh Ch. 8 Sørensen, P.B. and Whitta-Jacobsen, H.J. 2005. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, ch. 9 & 10, pp. 249-310. Romer, P. (1990), Endogenous technical change, Journal of Political Economy, pp. 71-102 Verspagen, B. (1992), Endogenous innovation in neo-classical growth models: a survey, Journal of Macroeconomics, 14(4), 631-62. Aghion, P. and Howitt, P. (1992), A model of growth through creative destruction, Econometrica, 60, 323-351. Romer, P. (1994), The origins of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 3-22.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnovasyon ekonomisi alanındaki teknolojik değişim ile büyüme arasındaki ilişkiyi yeni gelişmeler ışığında incelemektir.
  Dersin İçeriği Haftalık programda verilmiştir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 5
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 3
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, -
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 4
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 4
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, -
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 2
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster