ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnovasyon, Rekabet ve Firma İKT614 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Firmaların inovasyon altyapısını ve potansiyelini etkileyen faktörleri analiz eder.
  2-İnovasyon ve rekabet etkileşimini değerlendirir.
  3-Firmaların inovasyon kapasitesini geliştirme politikalarını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1414196
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   288
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,6 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Teknoloji ve bilgi: ekonomik bakış
  3 İnovasyon
  4 Girişimcilik ve İnovasyon 1
  5 Girişimcilik ve İnovasyon 2
  6 İnovasyon ve rekabet
  7 Ülke rekabet düzeyi
  8 Ara Sınav
  9 Firmaların inovatif kapasitesi
  10 Absorbe kapasitesi
  11 İnovasyon politikaları ve firmalar
  12 Ulusal inovasyon sistemi
  13 Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği
  14 Akıllı Uzmanlaşma
  15 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Hülya ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnovasyon ekonomisi alanındaki rekabet ve firmalar arasındaki ilişkiyi yeni gelişmeler ışığında incelemektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 5
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 3
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, 3
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 4
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 3
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, -
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster