ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikro Ekonometri İKT615 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Multinominal logit ve sıralı logit modellerini kurar, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlar.
  2-Mikro ekonometri, mikro ekonomik veri ve özellikleri kavrar.
  3-Bağımlı nitel tercih modellerini kurar, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlar.
  4-Bağımlı nitel tercih modellerinin tahmin yöntemlerini bilerek uygun tahmin yöntemini seçer.
  5-Çoklu tercih modellerini kurar, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1115165
  Ödevler5041456
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   313
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,43 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veri yönetimi ve grafik analizi
  2 EKK
  3 Matematiksel Modeller
  4 Doğrusal Modellerde Değişen Varyans
  5 Doğrusal Modellerde Kümelenme
  6 Araç Değişkenler
  7 Panel Data analizi
  8 Ara Sınav
  9 Nitel Tercih Modellerİ
  10 Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri
  11 Multinomial Logit ve Sıralı Logit Modelleri
  12 Monte Carlo Deneyleri
  13 Bootstrap Yöntemi
  14 Bootstrap Yöntemi
  15 Olasılık Teorisinin Unsurları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Hülya ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hülya Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1)Jeffrey M. Wooldridge: Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, 2002 2)Cameron, A. Colin and Pravin K. Trivedi: Microeconometrics, 2005 3)Badi H. Baltagi: Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, 2005
  Yardımcı Kitap Stock, James H., und Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd/3rd edition, Boston. Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics - A Modern Approach, South-Western Cengage Learning, 4th edition, 2009. Judge, George G. et al, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley, 2nd edition, 1988. Greene, William H., 2008, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2011.
  Dersin Amacı Firma, hanehalkı ve bireysel düzeydeki verilerin incelenmesinde kullanılan mikro ekonometrik model ve yöntemlerin açıklanması ve model sonuçlarının yorumlanmasıdır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 3
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, -
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 4
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme 5
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, 5
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 5
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, -
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, 4
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster