ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Para Politikaları ve Merkez Bankacılığı İKT616 GÜZ-BAHAR 3+0 S 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Merkez Bankasının işleyiş ve görevlerini tanır.
  2-Merkez Bankasının bağımsızlığını değerlendirir.
  3-Para politikası stratejilerini kullanarak uygun strateji oluşturur.
  4-Enflasyon sorununu ve Türkiye`de enflasyon sorununa yönelik uygulanan para politikalarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler2014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3016060
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5019090
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   302
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,07 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Para Politikasının Amaçları ve Araçları K1- Bölüm 1-2
  2 Fiyat İstikrarı Amacı ve Diğer Amaçlarla İlişkisi K1- Bölüm 1
  3 Para Politikasının Araçları K1- Bölüm 2
  4 Merkez Bankasının Rolü, Görev ve Yetkileri K1- Bölüm 21; K2- Ayrım 2-4
  5 Merkez Bankasının Rolü, Görev ve Yetkileri K1- Bölüm 21; K2- Ayrım 2-4
  6 Merkez Bankasının Bağımsızlığı K3- Bölüm 10 ; K2-Ayrım 3-7
  7 Para Politikası Stratejileri K3- Bölüm 8; YK1- Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Para Politikası Stratejileri K3- Bölüm 8; YK1- Bölüm 3
  10 Enflasyonu Düşürmede Para Politikası Faiz Oranları İlişkisi ve Taylor Kuralı, Clarida Kuralları K1- Bölüm 16
  11 Faiz Teorileri K3- Bölüm 4
  12 TCMB`nin Bilanço Yapısı ve Para Politikası K1- Bölüm 22
  13 TCMB`nin Bilanço Yapısı ve Para Politikası K1- Bölüm 22
  14 Enflasyon Sorunu ve Türkiye`de Enflasyon Sorununa Yönelik Uygulanan Para Politikaları K1- Bölüm 23
  15 Enflasyon Sorunu ve Türkiye`de Enflasyon Sorununa Yönelik Uygulanan Para Politikaları K1- Bölüm 23
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Zekayi Kaya
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Zekayi Kaya

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Parasız, İ., Ekren, N., & Eroğlu, İ. (2016). Para Politikası ve Türkiye Uygulamaları. Genişletilmiş 7. baskı. Ezgi Kitabevi, Bursa. K2- Parasız, İ. (2011). Merkez Bankacılığı ve Para Politikası. 1. baskı. Ezgi Kitabevi, Bursa. K3- Eroğlu, N., Aydın, H.İ., & Kesbiç, C.Y. (2016). Para-Banka ve Finans. Orion Kitabevi, Ankara. K4- Diğer yerli ve yabancı kaynaklar.
  Yardımcı Kitap YK1- Orhan, O.Z., & Erdoğan, S. (2015). Para Politikası. 2.b. Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
  Dersin Amacı Para politikalarını ve Merkez bankacılığını anlamada ve analiz etmede öğrencilerin uzmanlaşmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Para politikasının amaç ve araçları, Merkez bankasının fonksiyonları, görev ve yetkileri, merkez bankasının bağımsızlığı, para politikası stratejileri, enflasyon sorunu ve Türkiye`de enflasyon sorununa yönelik para politikaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 4
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 3
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 3
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, -
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, 4
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 3
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, -
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster