ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer İKT600 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seminer/tez yazım kurallarını kavrar
  2-Belli bir konuda literatür tarama, materyal ve metot geliştirme, bulguları analiz etme ve yorumlama yetisi kazanır.
  3-Hazırlanan seminer/tezi dinleyici karşısında sunabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1418252
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   314
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,47 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacının anlatılması ve seminer/tez yazım kılavuzunun tanıtılması
  2 Bilimsel araştırmanın aşamaları
  3 Konu belirleme, literatür tarama (kitap, makale, rapor, internet verileri)
  4 Materyal ve metot geliştirme, bulguların analizi, sonuç ve değerlendirme
  5 Seminer/tez konusu sunum teknikleri
  6 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konusunun belirlenmesi
  7 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konusunun belirlenmesi (devam)
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  10 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  11 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  12 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması
  13 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (devam)
  14 Seminer ödevlerinin raporlanması
  15 Seminer ödevlerinin teslimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sedat Uğur
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin seçilen bir konuda literatür tarama, araştırma yapma, elde ettiği bulguları analiz etme, yorumlayabilme ve topluluk önünde sunum yapabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Bu derste seminer hazırlama ve sunma teknikleri, araştırma yapma teknikleri gibi konular yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans ve yüksek lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 4
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme, 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme, 5
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (Stata, SPSS ve E-views vb.) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere ampirik çalışmalar yapabilme, -
  6 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme, -
  7 İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ya da ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma, 4
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma, -
  9 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma ve ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı olarak yaptığı çalışmalara yönelik özgün sunumlar yapma, 4
  10 İktisat alanıyla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilme becerisine sahip olma ve bu alandaki bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alan araştırmaları yaparak bilgi eksikliklerini gideren çalışmalar yapma, 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster