ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminar ADSG500 GÜZ-BAHAR 0+3 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir araştırma konusu belirler.
  2-Araştırma yöntem ve yordamları ile teorik bilgiyi usulünce kullanır.
  3-Çalışma alanına ilişkin bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
  4-Toplanan verilerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1001180180
  Toplam İş Yükü(Saat)   264
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,8 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin temel çerçevesi, amacı ve haftalık akışı
  2 Ders kapsamında çalışılacak konunun belirlenmesi.
  3 Önerilen araştırma konusuna ilişkin görüş, öneri ve tartışmalar
  4 Araştırma 1
  5 Araştırma 2
  6 Araştırma 3
  7 Araştırma 4
  8 Ara Sınav
  9 Ara sunum
  10 Araştırma raporunun yazımı 1
  11 Araştırma raporunun yazımı 2
  12 Araştırma raporunun yazımı 3
  13 Araştırma raporunun yazımı 4
  14 Araştırma raporunun yazımı 5
  15 Araştırma raporunun sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör İlgili öğretim üyesi
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ersoy Yılmaz

  2-)Doçent Dr Muhammed Emin Soydaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lisansüstü öğrencilerine akademik araştırma sürecini yönetme, sonuçları rapor haline getirme ve bunları topluluk önünde sunma becerisi kazandırmak.
  Dersin İçeriği Akademik araştırma, yazım ve sunum süreci.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanat ve tasarım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. 4
  2 Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olur. -
  3 Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olur. -
  4 Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve alan bilgilerinden yararlanır. 1
  5 Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir. -
  6 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olur. 3
  7 Sanat çalışmalarını eleştirel bakış açısıyla yorumlar. -
  8 Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları açıklayabilecek yetkinlikte olur. 5
  9 Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olur. 4
  10 Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olur. 1
  11 Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster