ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce Yazma II YDİ108 BAHAR 4+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; temel yazma becerilerini pekiştirir,
  2-akademik paragrafları fark edebilir, kendi paragraf yazma becerilerini geliştirebilir,
  3-düşüncelerini cümlelere dökebilir, cümlelerini paragraflar halinde düzenleyebilir,
  4-yazdıkları paragrafları yeniden değerlendirebilir ve revize edebilirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler60339
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Recognizing and writing complete sentences, common paragraph features, identifying the topic of a paragraph, identifying strong and weak paragraphs Cource book for writing unit 1
  2 Identifying topics and main ideas, writing topic sentences, combining sentences using and and but Cource book for writing unit 2
  3 Developing paragraphs with descriptive details, learning to edit lists, writing about places , combining sentences containing adjectives Cource book for wiiting unit 3
  4 Using word maps to brainstorm, writing concluding sentences, using free writing to brainstorm, review of paragraph contents Cource book for writing unit 4
  5 Opinions and examples in supporting sentences, using discussion to brainstorm, paragraphs explaining cause and effect / result, combining sentences with so and because Course book for witing unit 5
  6 Expressing personal feelings about problems, logical order of supporting sentences Course book for witing unit 6
  7 Editing lists by ordering ideas logically Course book for witing unit 7
  8 Writing about problems and difficulties Course book for witing unit 8
  9 Using time expressions: after, before, and when, identifying the main parts of a narrative, ordering events in a narrative logically Course book for witing unit 9
  10 Using whereas and however to make comparisons Course book for witing unit 10
  11 Organizing a comparison paragraph, comparing different situations / events, writing about life changes Course book for witing unit 11
  12 Writing about cause and effect relationships, beginning paragraph with a question, writing about a difficult decision Course book for witing unit 12
  13 Writing about hopes and plans for the future, review of brainstorming techniques Course book for witing unit 13
  14 Review of transition expressions, writing about the future Course book for witing unit 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Abdulkadir GÖKMEN.Öğr. Gör. Abdulkadir Gökmen, Öğr. Gör. Hikmet ULUĞ, Öğr. Gör. Selahattin EVREN, Öğr. Gör. Dr. Oktay YAZICI, Öğr. Gör. Ayşe İrem KÜTÜKOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Hatice KIZILKAYA, Öğr. Gör. Seda YAZICI KÖKSAL, Öğr. Gör. Seda YILMAZ SAKA, Öğr. Gör. Salih POTUKOĞLU, Öğr. Gör. Zeynep MADEN, Öğr. Gör. Dr. Rabia AKSOY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar WRITING PARAGRAPHS, from Sentences to Paragraph Macmillan
  Yardımcı Kitap Online kaynaklar, powerpoint sunumlar, dersle ilgili hazırlanan çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Öğrencilere paragraf yazma becerisi kazandırmak ve onları akademik paragraflar yazabilecek seviyeye getirmek
  Dersin İçeriği Recognizing and writing complete sentences, common paragraph features, identifying the topic of a paragraph, identifying strong and weak paragraphs, Identifying topics and main ideas, writing topic sentences, combining sentences using and and but Developing paragraphs with descriptive details, learning to edit lists, writing about places , combining sentences containing adjectives. Using word maps to brainstorm, writing concluding sentences, using free writing to brainstorm, review of paragraph contents. Opinions and examples in supporting sentences, using discussion to brainstorm, paragraphs explaining cause and effect / result, combining sentences with so and because Expressing personal feelings about problems, logical order of supporting sentences Editing lists by ordering ideas logically Writing about problems and difficulties Using time expressions: after, before, and when, identifying the main parts of a narrative, ordering events in a narrative logically Using whereas and however to make comparisons Organizing a comparison paragraph, comparing different situations / events, writing about life changes Writing about cause and effect relationships, beginning paragraph with a question, writing about a difficult decision. Writing about hopes and plans for the future, review of brainstorming techniques Review of transition expressions, writing about the future
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir. -
  2 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  3 Bilişim teknolojilerini etkili ve etil kurallara uygun kullanır. -
  4 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. -
  5 Bir yabancı dili kullanarak öğrenim gördüğü bilim alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder. -
  6 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster