ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce Yazma I YDİ107 GÜZ 4+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; düşüncelerini doğru ve açık bir şekilde, en yaygın cümle kalıpları kullanarak ifade edebilir,
  2-Hedeflenen yapıları öğrenmek için örnek parçaları okuyabilir,
  3-Uzun metinler yazabilmek için kelimeleri, sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayabilir,
  4-Örnek paragrafları çözümleyebilir, parçalardaki ana fikir, destek ve sonuç cümlelerini bulabilir,
  5-İletilmek istenen bilgi ya da düşünceyi açık ve doğrudan bir şekilde yazılı olarak ifade edebilirler.
  6-Verilen bir konu ile ilgili kısa paragraf yazabilir.
  7-Verilen yapıları kullanarak herhangi bir konu hakkında paragraf yazar.
  8-Uzun paragraf yazabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler603618
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40144
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Basic parts of speech: nouns, pronouns and verbs, definition of a sentence, basic parts of speech:prepositions, adjectives, and adverbs, Course book for writing unit 1
  2 Subject / verb agreement with the be verb, three sentence patterns with the be verb Course book for writing unit 2
  3 Vocabulary to describe people and their feelings, sentence patterns for stative verbs, new sentence pattern for the be verb: There is / There are Course book for writing unit 3
  4 Vocabulary to describe animals and people, sentence pattern for the have verb, using a / an, describing people Course book for writing unit 4
  5 Vocabulary to talk about hobbies and interests, sentence patterns for the have verb, combining words with and, or, and but, using gerunds Course book for writing unit 5
  6 Vocabulary to describe clothing and fashion, subject and object pronouns, combining words with and, or, but, and so, putting two or three adjectives in the correct order Course book for writing unit 6
  7 Vocabulary for school subjects, format of a paragraph Course book for writing unit 7
  8 Format of a postcard and an email Course book for writing unit 8
  9 Formal and informal language, sentences with indirect objects, Course book for writing unit 9
  10 Formal and informal language, using questions and exclamations Course book for writing unit 10
  11 Using questions and exclamations, vocabulary to describe popular international items, Course book for writing unit 11
  12 Passive sentences, the topic sentence, supporting sentences and the concluding sentence Course book for writing unit 12
  13 Vocabulary to describe popular media, supporting sentences and concluding sentences Course book for writing unit 13
  14 Vocabulary for writing about travel and experiences, using However in a paragraph Course book for writing unit 14
  Ön Koşul Yapılan seviye tespit ve yeterlilik sınavında 40 ve üzeri puan almış olmak
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Abdulkadir Gökmen,Öğr. Gör.Hikmet Uluğ,Öğr. Gör. Oktay Yazıcı,Öğr. Gör. Dr. Hatice Kızılkaya,Öğr. Gör. Salih Potukoğlu, Öğr. Gör. Seda Yazıcı Köksal, Öğr. Gör. Seda Yılmaz Saka, Öğr. Gör. Zeynep Maden, Öğr. Gör. Ayşe İrem Kütükoğlu, Öğr. Gör. Dr. Rabia Aksoy Arıkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar WRITING SENTENCES The Basic of Writing,
  Yardımcı Kitap Online kaynaklar, powerpoint sunumlar, dersle ilgili hazırlanan çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Öğrencilere yazı tekniklerinin temellerini öğretmek ve paragraf yazma becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Basic parts of speech: nouns, pronouns and verbs, definition of a sentence, basic parts of speech:prepositions, adjectives, and adverbs, Subject / verb agreement with the be verb, three sentence patterns with the be verb Vocabulary to describe people and their feelings, sentence patterns for stative verbs, new sentence pattern for the be verb: There is / There are Vocabulary to describe animals and people, sentence pattern for the have verb, using a / an, describing people Vocabulary to talk about hobbies and interests, sentence patterns for the have verb, combining words with and, or, and but, using gerunds Vocabulary to describe clothing and fashion, subject and object pronouns, combining words with and, or, but, and so, putting two or three adjectives in the correct order Vocabulary for school subjects, format of a paragraph Format of a postcard and an email Formal and informal language, sentences with indirect objects, Formal and informal language, using questions and exclamations Using questions and exclamations, vocabulary to describe popular international items, Passive sentences, the topic sentence, supporting sentences and the concluding sentence Vocabulary to describe popular media, supporting sentences and concluding sentences Vocabulary for writing about travel and experiences, using However in a paragraph REVIEW WEEK REVIEW WEEK
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir. -
  2 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  3 Bilişim teknolojilerini etkili ve etil kurallara uygun kullanır. -
  4 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. -
  5 Bir yabancı dili kullanarak öğrenim gördüğü bilim alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder. -
  6 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster