ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce Yazma II YDİ108 GÜZ 4+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel yazma becerilerini pekiştirir.
  2-Akademik paragrafları fark eder.
  3-Düşünceleri ve cümleleri paragraflar halinde düzenler.
  4-Paragrafları revize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 402816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   126
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,2 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Recognizing and writing complete sentences, common paragraph features, identifying the topic of a paragraph, identifying strong and weak paragraph K1-Unit 1
  2 Identifying topics and main ideas, writing topic sentences, combining sentences using and and but K1-Unit 2
  3 Developing paragraphs with descriptive details, learning to edit lists, writing about places, combining sentences containing adjectives K1-Unit 3
  4 Using word maps to brainstorm, writing concluding sentences, using free writing to brainstorm, review of paragraph contents K1-Unit 4
  5 Opinions and examples in supporting sentences, using discussion to brainstorm, paragraphs explaining cause and effect / result, combining sentences with so and because K1-Unit 5
  6 Expressing personal feelings about problems, logical order of supporting sentences K1-Unit 6
  7 Editing lists by ordering ideas logically K1-Unit 7
  8 Writing about problems and difficulties K1-Unit 8
  9 Using time expressions: after, before, and when, identifying the main parts of a narrative, ordering events in a narrative logically K1-Unit 9
  10 Using whereas and however to make comparisons K1-Unit 10
  11 Organizing a comparison paragraph, comparing different situations / events, writing about life changes K1-Unit 11
  12 Writing about causes and effect relationships, beginning paragraph with a question, writing about a difficult decision K1-Unit 12
  13 Writing about hopes and plans for the future, review of brainstorming techniques K1-Unit 13
  14 Review of transition expressions, writing about the future K1-Unit 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Hikmet ULUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Writing Paragraphs, from Sentences to Paragraph Macmillan
  Yardımcı Kitap YK1. Online kaynaklar, powerpoint sunumlar, dersle ilgili hazırlanan çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Öğrencilere paragraf yazma becerisi kazandırmak ve onları akademik paragraflar yazabilecek seviyeye getirmek
  Dersin İçeriği Recognizing and writing complete sentences, common paragraph features, identifying the topic of a paragraph, identifying strong and weak paragraphs, Identifying topics and main ideas, writing topic sentences, combining sentences using and and but Developing paragraphs with descriptive details, learning to edit lists, writing about places, combining sentences containing adjectives. Using word maps to brainstorm, writing concluding sentences, using free writing to brainstorm, review of paragraph contents. Opinions and examples in supporting sentences, using discussion to brainstorm, paragraphs explaining cause and effect / result, combining sentences with so and because Expressing personal feelings about problems, logical order of supporting sentences Editing lists by ordering ideas logically Writing about problems and difficulties Using time expressions: after, before, and when, identifying the main parts of a narrative, ordering events in a narrative logically Using whereas and however to make comparisons Organizing a comparison paragraph, comparing different situations / events, writing about life changes Writing about cause and effect relationships, beginning paragraph with a question, writing about a difficult decision. Writing about hopes and plans for the future, review of brainstorming techniques Review of transition expressions, writing about the future.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir. -
  2 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  3 Bilişim teknolojilerini etkili ve etil kurallara uygun kullanır. -
  4 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. -
  5 Bir yabancı dili kullanarak öğrenim gördüğü bilim alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder. -
  6 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster