ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 GÜZ 2+0 Üniversite Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk ihtilal tarihinin amacı ve kaynakları
  2-Osmanlı düşüşü için yerli ve yabancı olaylar
  3-Osmanlı İmparatorluğu`nun reform ve fikir hareketleri
  4-Trablusgarp, Balkan Savaşı, Büyük Savaş
  5-Mondros Mütarekesi ve buna tepkiler
  6-Mustafa Kemal Atatürk`ün Hayatı, Amasya Genelgesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)236
  Ödevler0236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0236
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0248
  Laboratuar 0224
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Osmanlı Devleti?nde Siyasal ve Toplumsal Yapı; Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme; Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti?ne Etkisi
  2 XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi (III. Selim Dönemi -II. Mahmut Dönemi; Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi)
  3 İttihad-ı Osmanî Cemiyeti?nden İttihat ve Terakki?ye; II. Meşrutiyet?in İlan Edilmesi; II. Meşrutiyet Dönemi; 31 Mart Olayı
  4 II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları
  5 Birinci Dünya Savaşı; Osmanlı Devleti Açısından Birinci Dünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı?nın Sonuçları
  6 Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), Mütareke Döneminde Siyasal Gelişmeler ve Osmanlı Hükümetleri
  7 Mütareke Sonrası Siyasal Olaylar-Basın, Paris Barış Konferansı ve İzmir?inİşgali
  8 Mütareke Ortamında Cemiyetler;Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa
  9 Mustafa Kemal Paşa?nın Samsun?a Ayak Basması (19 Mayıs 1919);Genelgeler ve Kongreler Dönemi; Amasya Genelgesi
  10 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi?nin Toplanması ve Misak-ı Milli?nin İlanı
  11 Birinci TBMM?nin Açılması (23 Nisan 1920); TBMM?nin Yapısı ve İşleyişi; Meclis?in Açılması Öncesindeki Durum; TBMM?nin Açılmasından Sonra Çıkan Ayaklanmalar; TBMM?nin Almış Olduğu Tedbirler; Sevr Barış Antlaşması, TBMM?nin Sevr Antlaşması?na Karşı Tepkisi
  12 Düzenli Ordunun Kurulması; Doğu Cephesi (Ermeni Sorunu-Ermeni Saldırılarının Durdurulması-Gümrü Barışı ve Sonuçları); Güney Cephesi (Adana ? Antep- Maraş- Urfa Cephesi)
  13 Batı Cephesi (I. İnönü Muharebesi-1921 Teşkilat-I Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921-Londra Konferansı 21 Şubat - 12 Mart 1921-İstiklal Marşı?nın Kabulü 12 Mart 1921-Sovyetlerle İlişkiler ve Moskova Antlaşması 16 Mart 1921-II. İnönü Muharebesi 31 Mart -1 Nisan 1921- Kütahya ve Eskişehir Savaşları 10 - 24 Temmuz 1921-Sakarya Meydan Savaşı 23 Ağustos - 13 Eylül 1921-Büyük Taarruz ve Sonuçları
  14 Lozan Barış Antlaşması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Ebubekir Keklik
  Dersi Verenler

  1-)Öğr. Gör. Dr. Ebubekir Keklik

  2-)Öğretim Görevlisi Engin Deniz

  3-)Öğretim Görevlisi İsmail Kalaycı

  4-)Öğretim Görevlisi İsa Yıldırım

  Ders Yardımcıları Öğrt. Gör. İsmail Kalaycı Öğrt. Gör. İsa Yıldırım Öğrt. Gör. Engin Deniz
  Kaynaklar uzaktan eğitim sistemi (Perculus)
  Yardımcı Kitap uzaktan eğitim sistemi(Perculus)
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti`nin modernleşme hareketlerini, Cumhuriyetin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk`ün hayatı ve Karakterini, Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Türk Medernleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesine dair ilk elden kaynaklardan doğru bilgilerle donatılmaları, Atatürk ve öğretisini doğru anlamaları, Devrim Tarihi okumalarını hangi temel kaynaklardan okumaları gerektiğini öğrenmeleri 5
  2 Cumhuriyet kavramı,Cumhuriyetin ilan edilmesi,Ankara`nın başkent olması. 3
  3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar:Saltanatın kaldırılması, Hilafetinkaldırılması,Çok partili dönemegeçiş denemeleri ve tepkiler,Atatürk`e suikast girişimi, ŞeyhSait isyanı,menemen olayı 4
  4 Sosyal alanda yapılan inkılaplar:Şapka inkılabı, tekke vezaviyelerin kapatılması,Takvimve saat ve soyadı kanunu 2
  5 Eğitim ve kültür alanındayapılan inkılaplar: Tevhiditedrisat kanunu, Harfinkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı 4
  6 Ekonomik alanda yapılandevrimler 3
  7 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası:Milletler Cemiyeti veTürkiye,Balkan Antantı,SadabatPaktı. 2
  8 Çok Partili hayat geçişdenemeleri, Musul Görüşmeleri, 4
  9 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası: Möntrö Boğazlarsözleşmesi,Hatay?ın ana vatanakatılması, Türkiye?nin diğerülkelerle ikili münasebetleri 3
  10 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası: Möntrö Boğazlarsözleşmesi,Hatay?ın ana vatanakatılması, Türkiye?nin diğerülkelerle ikili münasebetleri 3
  11 Atatürk`ün kişisel özellikleri veAtatürkçü düşünce sistemi 4
  12 Cumhuriyetin temel ilkeleri 2
  13 Atatürk`ün ölümü ve İsmetİnönü`nün Cumhurbaşkanıseçilmesi sonrası gelişmeler 4
  14 Atatürk`ten sonra Türkiye2niniç politikası (1938-1960) 2
  15 II.Dünya savaşı ve Türkiye 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster