ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 GÜZ 2+0 Üniversite Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk ihtilal tarihinin amacı ve kaynakları
  2-Osmanlı düşüşü için yerli ve yabancı olaylar
  3-Osmanlı İmparatorluğu`nun reform ve fikir hareketleri
  4-Trablusgarp, Balkan Savaşı, Büyük Savaş
  5-Mondros Mütarekesi ve buna tepkiler
  6-Mustafa Kemal Atatürk`ün Hayatı, Amasya Genelgesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)236
  Ödevler0236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0236
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0248
  Laboratuar 0224
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Osmanlı Devleti?nde Siyasal ve Toplumsal Yapı; Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme; Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti?ne Etkisi
  2 XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi (III. Selim Dönemi -II. Mahmut Dönemi; Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi)
  3 İttihad-ı Osmanî Cemiyeti?nden İttihat ve Terakki?ye; II. Meşrutiyet?in İlan Edilmesi; II. Meşrutiyet Dönemi; 31 Mart Olayı
  4 II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları
  5 Birinci Dünya Savaşı; Osmanlı Devleti Açısından Birinci Dünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı?nın Sonuçları
  6 Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), Mütareke Döneminde Siyasal Gelişmeler ve Osmanlı Hükümetleri
  7 Mütareke Sonrası Siyasal Olaylar-Basın, Paris Barış Konferansı ve İzmir?inİşgali
  8 Ara Sınav
  9 Mütareke Ortamında Cemiyetler;Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa
  10 Mustafa Kemal Paşa?nın Samsun?a Ayak Basması (19 Mayıs 1919);Genelgeler ve Kongreler Dönemi; Amasya Genelgesi
  11 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi?nin Toplanması ve Misak-ı Milli?nin İlanı
  12 Birinci TBMM?nin Açılması (23 Nisan 1920); TBMM?nin Yapısı ve İşleyişi; Meclis?in Açılması Öncesindeki Durum; TBMM?nin Açılmasından Sonra Çıkan Ayaklanmalar; TBMM?nin Almış Olduğu Tedbirler; Sevr Barış Antlaşması, TBMM?nin Sevr Antlaşması?na Karşı Tepkisi
  13 Düzenli Ordunun Kurulması; Doğu Cephesi (Ermeni Sorunu-Ermeni Saldırılarının Durdurulması-Gümrü Barışı ve Sonuçları); Güney Cephesi (Adana ? Antep- Maraş- Urfa Cephesi)
  14 Batı Cephesi (I. İnönü Muharebesi-1921 Teşkilat-I Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921-Londra Konferansı 21 Şubat - 12 Mart 1921-İstiklal Marşı?nın Kabulü 12 Mart 1921-Sovyetlerle İlişkiler ve Moskova Antlaşması 16 Mart 1921-II. İnönü Muharebesi 31 Mart -1 Nisan 1921- Kütahya ve Eskişehir Savaşları 10 - 24 Temmuz 1921-Sakarya Meydan Savaşı 23 Ağustos - 13 Eylül 1921-Büyük Taarruz ve Sonuçları
  15 Lozan Barış Antlaşması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Ebubekir Keklik
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğrt. Gör. İsmail Kalaycı Öğrt. Gör. İsa Yıldırım Öğrt. Gör. Engin Deniz
  Kaynaklar uzaktan eğitim sistemi (Perculus)
  Yardımcı Kitap uzaktan eğitim sistemi(Perculus)
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti`nin modernleşme hareketlerini, Cumhuriyetin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk`ün hayatı ve Karakterini, Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Türk Medernleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster