ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ATA102 BAHAR 2+0 Üniversite Z 2
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   55
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,83 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyetin ilan edilmesi, Ankara`nın başkent olması.
  2 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, Hilafetin kaldırılması,Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk`e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı,menemen olayı vb.
  3 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması,Takvim ve saat ve soyadı kanunu
  4 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhidi tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
  5 Ekonomik alanda yapılan devrimler
  6 Hukuk alanında yapılan İnkılaplar
  7 Atatürk dönemi Türk dış politikası:Milletler Cemiyeti ve Türkiye,Balkan Antantı,Sadabat Paktı.
  8 Çok Partili hayat geçiş denemeleri, Musul Görüşmeleri,
  9 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Möntrö Boğazlar sözleşmesi,Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri
  10 Atatürk`ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
  11 Cumhuriyetin temel ilkeleri
  12 Atatürk`ün ölümü ve İsmet İnönü`nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
  13 Atatürk`ten sonra Türkiye2nin iç politikası (1938-1960)
  14 II.Dünya savaşı ve Türkiye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Ögr. Gör. Dr. Ebubekir Keklik
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. İsmail Kalaycı
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti`nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa`daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı`nı ve Milli mücadele dönemini öğrenmek
  Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti`nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa`daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı`nı ve Milli mücadele dönemini kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesine dair ilk elden kaynaklardan doğru bilgilerle donatılmaları, Atatürk ve öğretisini doğru anlamaları, Devrim Tarihi okumalarını hangi temel kaynaklardan okumaları gerektiğini öğrenmeleri 1
  2 Cumhuriyet kavramı,Cumhuriyetin ilan edilmesi,Ankara`nın başkent olması. 4
  3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar:Saltanatın kaldırılması, Hilafetinkaldırılması,Çok partili dönemegeçiş denemeleri ve tepkiler,Atatürk`e suikast girişimi, ŞeyhSait isyanı,menemen olayı 3
  4 Sosyal alanda yapılan inkılaplar:Şapka inkılabı, tekke vezaviyelerin kapatılması,Takvimve saat ve soyadı kanunu 5
  5 Eğitim ve kültür alanındayapılan inkılaplar: Tevhiditedrisat kanunu, Harfinkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı 5
  6 Ekonomik alanda yapılandevrimler 5
  7 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası:Milletler Cemiyeti veTürkiye,Balkan Antantı,SadabatPaktı. 4
  8 Çok Partili hayat geçişdenemeleri, Musul Görüşmeleri, 3
  9 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası: Möntrö Boğazlarsözleşmesi,Hatay?ın ana vatanakatılması, Türkiye?nin diğerülkelerle ikili münasebetleri 5
  10 Atatürk dönemi Türk dışpolitikası: Möntrö Boğazlarsözleşmesi,Hatay?ın ana vatanakatılması, Türkiye?nin diğerülkelerle ikili münasebetleri 5
  11 Atatürk`ün kişisel özellikleri veAtatürkçü düşünce sistemi 5
  12 Cumhuriyetin temel ilkeleri 4
  13 Atatürk`ün ölümü ve İsmetİnönü`nün Cumhurbaşkanıseçilmesi sonrası gelişmeler 5
  14 Atatürk`ten sonra Türkiye2niniç politikası (1938-1960) 5
  15 II.Dünya savaşı ve Türkiye 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster