ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ATA102 BAHAR 2+0 Üniversite Z 2
  Öğrenme Çıktıları
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   55
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,83 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1
  2 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyetin ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması.
  3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, Hilafetin kaldırılması,Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı,menemen olayı vb.
  4
  5
  6 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması,Takvim ve saat ve soyadı kanunu
  7 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhidi tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
  8 Ara Sınav
  9
  10
  11 Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
  12 Hukuk alanında yapılan İnkılaplar
  13
  14
  15 Atatürk dönemi Türk dış politikası:Milletler Cemiyeti ve Türkiye,Balkan Antantı,Sadabat Paktı.
  16 ARA SINAV
  17
  18
  19 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Möntrö Boğazlar sözleşmesi,Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri
  20 Atatürk`ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
  21
  22
  23 Cumhuriyetin temel ilkeleri
  24 Atatürk`ün ölümü ve İsmet İnönü`nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
  25
  26
  27 Atatürk`ten sonra Türkiye2nin iç politikası (1938-1960)
  28 II.Dünya savaşı ve Türkiye
  29
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti`nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa`daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı`nı ve Milli mücadele dönemini öğrenmek
  Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti`nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa`daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı`nı ve Milli mücadele dönemini kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster