ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili I TDİ101 GÜZ 2+0 Üniversite Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel dil şuuru ve dilin önemi hakkında bilgi edinir
  2-Dil nedir, nasıl işler, dillerin yakınlıkları neler? Bunları analiz edip diller hakkında mukayese imkanı bulur.
  3-Türk dilinin tarihinin ve ifade gücünün farkına varır
  4-Yazım kuralları öğrenir ve noktalama işaretlerini doğru kullanır
  5-Günlük dil kullanımındaki hataları fark eder, bunları düzetlme imkanı bulur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türk Dili dersinin amaç ve çıktıları, işleniş yöntemi Ders kitabı
  2 Dilin tanımı genel özellikleri ve dile ait alt türler Ders kitabı
  3 Dil aileleri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve önemli özellikleri Ders kitabı, makale
  4 Türkçenin ses bilgisi özellikleri ve ses olayları Ders kitabı
  5 Türkçenin şekil bilgisi özellikleri ve işleyişi Ders kitabı, yardımcı kitaplar
  6 Kelime türleri ve kelime grupları ders kitabı, yardımcı kitaplar
  7 Türkçenin güncel sorunları ve çözüm önerileri Makale, ders kitabı, örnek olay
  8 Türkçede kalıp sözler-1 Ders kitabı, deyimler sözlüğü
  9 Türkçede kalıp sözler-2 Ders kitabı, köşe yazısı
  10 Cümlenin ögeleri ve ögelerin özellikleri Ders kitabı
  11 Cümle Türlerinin tanım ve özellikleri Ders kitabı
  12 Türkçenin imla kuralları Ders kitabı
  13 Noktalama işaretlerinin özellikleri ve kullanımı Ders kitabı
  14 Anlatım bozuklukları ve çözüm yöntemleri Ders kitabı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret Kedersiz
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fikret Kedersiz

  2-)Öğr. Gör. Dr. Kazım Çandır

  3-)Öğretim Görevlisi Adem Arslan

  4-)Öğretim Görevlisi Mustafa Alan

  5-)Öğretim Görevlisi Bestami Bilge

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Dr. Öğr. Gör. Adem Arslan, Öğr. Gör.Bestami Bilge, Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Kaynaklar SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Yardımcı Kitap AKSAN, Doğan (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. BİLGEGİL, Kaya (1963). Türkçe Dilbilgisi I-II, Ankara. BOZ, Erdoğan (2004). Türkiye Türkçesi Grameri, Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Eğitim, Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon. KARAHAN, Leyla (2010). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara KOLCU, Hasan (Başkanlığında) (2012). Türk Dili, Umuttepe Yay. Kocaeli. KORKMAZ, Zeynep (2010). ?Yeryüzündeki Diller?, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yay. Bursa. KORKMAZ, Zeynep v.d. (1997). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK Yay, Ankara. KÜLTÜRAL, Zühal (2009). Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Simurg Yayınları, İstanbul. PİLANCI, Hülya (2006). Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını, No:1473, Eskişehir. SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Dersin Amacı Genel anlamda dil konusunu kavratmak, Türkçenin özelliklerini öğreterek dilin doğru kullanımına alt yapı oluşturmak, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihine değinerek dil şuuru kazandırmak.
  Dersin İçeriği Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilme. -
  2 Türkçenin yapısı ve işleyişi hakkında sahip olunan bilgilerden hareketle fikir üretebilme. -
  3 Ana dili öğretiminin mantığını kavrayabilme. -
  4 Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme. -
  5 Etkili iletişim kurabilme becerisi. -
  6 Okuma, dinleme, konuşma ve yazma öğrenme alanlarında etkinlik üretebilme becerisi. -
  7 Zengin bir kelime dağarcığına sahip olabilme. -
  8 Türk Dili, kültürü ve sanatı alanında estetik bir zevke sahip olabilme -
  9 Türk dilinin farklı dönemlerde meydana getirilmiş eserlerini metnin dili, tarihi, edebî değeri, şekil özellikleri, döneminin ve içinde yaşadığımız zamanın sanat anlayışı açısından - çözümleyebilme -
  10 Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olabilme. -
  11 Türk Dili öğretiminde bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde uygulayabilme. -
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. -
  13 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  14 Türk Dili alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. -
  15 Türk Dili alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster