ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili I TDİ101 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel dil şuuru kazanır ve dilin önemini kavrar
  2-Dil nedir, nasıl işler, dillerin yakınlıkları nelerdir sorularına cevap bulur
  3-Türk dilinin tarihi ve ifade gücünü fark eder.
  4-Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini doğru kullanmayı öğrenir.
  5-Dili nerede nasıl doğru kullanacağını öğrenir.
  6-Günlük dil kullanımındaki hataları fark edip düzeltebilecek olgunluğa erişir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türk Dili dersinin amaç ve çıktıları, işleniş yöntemi
  2 Dilin tanımı genel özellikleri ve dil türleri Ders kitabı
  3 Dil aileleri Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi Ders kitabı, makale
  4 Türkçenin fonetik özellikleri ve ses olayları Ders kitabı
  5 Türkçenin morfolojik özellikleri ve genel şekil bilgisi Ders kitabı
  6 Sözcük Türleri ve Türlerin özellikleri ders kitabı
  7 Türkçenin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri Makele, ders kitabı
  8 Ara Sınav
  9 Türkçe birleşik ifadeler ve deyimler Ders kitabı
  10 Türkçenin Atasözleri Ders kitabı, köşe yazısı
  11 Cümlenin ögeleri ve öge inceleme yöntemi Ders kitabı
  12 Cümle Türlerinin tanım ve özellikleri Ders kitabı
  13 Türkçenin yazım kuralları Ders kitabı
  14 Noktalama işaretlerinin kullanımı Ders kitabı
  15 İfadede görülen anlatım bozuklukları Ders kitabı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Fikret Kedersiz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Öğr. Gör.Bestami Bilge, Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Kaynaklar SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Yardımcı Kitap AKSAN, Doğan (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. BİLGEGİL, Kaya (1963). Türkçe Dilbilgisi I-II, Ankara. BOZ, Erdoğan (2004). Türkiye Türkçesi Grameri, Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Eğitim, Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon. KARAHAN, Leyla (2010). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara KOLCU, Hasan (Başkanlığında) (2012). Türk Dili, Umuttepe Yay. Kocaeli. KORKMAZ, Zeynep (2010). ?Yeryüzündeki Diller?, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yay. Bursa. KORKMAZ, Zeynep v.d. (1997). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK Yay, Ankara. KÜLTÜRAL, Zühal (2009). Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Simurg Yayınları, İstanbul. PİLANCI, Hülya (2006). Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını, No:1473, Eskişehir. SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Dersin Amacı Genel anlamda dil konusunu kavratmak, Türkçenin özelliklerini öğreterek dilin doğru kullanımına alt yapı oluşturmak, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihine değinerek dil şuuru kazandırmak.
  Dersin İçeriği Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster