ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili I TDİ101 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dilin insan hayatındaki önemini açıklar.
  2-Dillerin doğuşu ile dilin özelliklerini öğrenir.
  3-Türk dilinin özelliklerini ve zenginliğini kavrar.
  4-Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin yazılı anlatımdaki gerekliliğini görür.
  5-Özel veya resmî teşebbüslerinde dili kurallarına uygun olarak doğru kullanır.
  6-Günümüzdeki dil problemlerinin çözümünü kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi Ders kitabı
  2 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Ders kitabı
  3 Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi Ders kitabı, makale
  4 Türkçenin ses özellikleri, ses olayları Ders kitabı
  5 Türkçenin şekil özellikleri Ders kitabı
  6 Kelime türleri ders kitabı
  7 Türkçenin Güncel Sorunları Makele, ders kitabı
  8 Ara Sınav
  9 Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü Ders kitabı
  10 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları. Ders kitabı, köşe yazısı
  11 Kelime öbekleri Ders kitabı
  12 Cümle bilgisi (Cümleyi meydana getiren unsurlar),Cümle türleri Ders kitabı
  13 Yazım kuralları Ders kitabı
  14 Noktalama işaretleri Ders kitabı
  15 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları. Ders kitabı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Bursa 2000.
  Yardımcı Kitap AKSOY Ömer Asım, Dil Yanlışları, TDK Yayınları, Ankara 1980. ERCİLASUN Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2009. Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu, Ankara 2012.
  Dersin Amacı Dille ilgili temel kavramları öğretmek; Türkçenin ses, yapı, anlam ve söz dizimi özellikleri hakkında bilgi vermek; yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin metin için önemini kavratmak; doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini göstermek
  Dersin İçeriği Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster