ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili II TDİ102 BAHAR 2+0 Üniversite Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompozisyon kavramını anlar ve kompozisyon kurabilir.
  2-Sözlü ve yazılı ifade türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Edebi metin incelemeleri yapabilir ve edebiyat zevki kazanır.
  4-Sözlü ve yazılı anlatımın önemini kavrayıp yetkinlik kazanma çabasına girer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Ders Kitabı
  2 Kompozisyon (tema, konu, hayal) Örnek Metinler
  3 Yazılı kompozisyon türlerine giriş Örnek Metinler
  4 Şiir bilgisi ve şiir örnekleri incelemesi Ders Kitabı
  5 Hikaye ve roman Ders Kitabı
  6 Destan, Fabl ve Masal Ders Kitabı
  7 Tiyatro, Gezi Yazısı Ders Kitabı, örnek gezi yazıları
  8 Makale, Fıkra, Deneme Ders Kitabı, örnek gazete yazıları, deneme yazıları
  9 Özgeçmiş, Dilekçe, Tutanak, Rapor Ders Kitabı
  10 Sözlü kompozisyon Türlerine giriş Ders Kitabı
  11 Açık oturum, mülakat, nutuk, Ders Kitabı
  12 Seminer, konferans, panel, Ders Kitabı, videolar
  13 Sempozyum, münazara Ders Kitabı
  14 Örnek kompozisyon değerlendirmeleri Ders Kitabı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üye. Şerife Özer, Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Dr. Öğr. Gör. Adem Arslan, Öğr. Gör. Bestami Bilge , Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Kaynaklar SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Yardımcı Kitap DİLÇİN,Cem (1995).Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Güzel Yazılar Şiirler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. KAPLAN,Mehmet(2001).Şiir Tahlilleri II, Dergah Yayınları, İstanbul. KAPLAN, Mehmet (2005). Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, s.11-25. KARAALİOĞLU(1995) Seyit Kemal, Sözlü/Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı, İnkılâp Kitabevi,26. Baskı İstanbul. KAVCAR, Cahit, Ferhan OĞUZKAN, AKSOY (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay. 5.Baskı, Ankara. PİLANCI,Hülya (editör),(2006).Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1473, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 786, Eskişehir.
  Dersin Amacı Kompozisyonun tanımını ve genel özelliklerini öğretmek, Yazılı ve sözlü kompozisyon türlerinin genel özelliklerini kavratmak. Kompozisyon hakkında edinilen teorik bilgilerden hareketle metin incelemesi yapma yetişi geliştirmek ve metin kurma kabiliyeti kazandırmak.
  Dersin İçeriği Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebî nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikâye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (makale, deneme, eleştiri, fıkra, sohbet, gezi, hatıra, röportaj, biyografi), yazışmalar (dilekçe, öz geçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilme. 4
  2 Türkçenin yapısı ve işleyişi hakkında sahip olunan bilgilerden hareketle fikir üretebilme. 4
  3 Ana dili öğretiminin mantığını kavrayabilme. 5
  4 Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme. 5
  5 Etkili iletişim kurabilme becerisi. 4
  6 Okuma, dinleme, konuşma ve yazma öğrenme alanlarında etkinlik üretebilme becerisi. 4
  7 Zengin bir kelime dağarcığına sahip olabilme. 4
  8 Türk Dili, kültürü ve sanatı alanında estetik bir zevke sahip olabilme 4
  9 Türk dilinin farklı dönemlerde meydana getirilmiş eserlerini metnin dili, tarihi, edebî değeri, şekil özellikleri, döneminin ve içinde yaşadığımız zamanın sanat anlayışı açısından - çözümleyebilme 5
  10 Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olabilme. 5
  11 Türk Dili öğretiminde bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde uygulayabilme. 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 5
  13 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  14 Türk Dili alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 5
  15 Türk Dili alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster