ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili II TDİ102 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompozisyon kavramını anlar ve kompozisyon kurmayı öğrenir
  2-Sözlü ve yazılı ifade türleri hakkında teorik bilgi edinir.
  3-Edebi metin incelemeleri yapabilir ve edebiyat zevki kazanır.
  4-Sözlü ve yazılı anlatımın önemini kavrayıp yetkinlik kazanma çabasına girer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Ders Kitabı
  2 Kompozisyon (tema, konu, hayal) Örnek Metinler
  3 Yazılı kompozisyon türlerine giriş Örnek Metinler
  4 Şiir bilgisi ve şiir örnekleri incelemesi Ders Kitabı
  5 Hikaye ve roman Ders Kitabı
  6 Destan, Fabl ve Masal Ders Kitabı
  7 Tiyatro, Gezi Yazısı Ders Kitabı
  8 Ara Sınav
  9 Makale, Fıkra, Deneme Ders Kitabı
  10 Özgeçmiş, Dilekçe, Tutanak, Rapor Ders Kitabı
  11 Sözlü kompozisyon Türlerine giriş Ders Kitabı
  12 Açık oturum, mülakat, nutuk, Ders Kitabı
  13 Seminer, konferans, panel, Ders Kitabı
  14 Sempozyum, münazara Ders Kitabı
  15 Örnek kompozisyon değerlendirmeleri Ders Kitabı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Öğr. Gör. Bestami Bilge , Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Kaynaklar SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
  Yardımcı Kitap AKYÜZ, Çiğdem (2010). Manas Destanı?nda Alp Kadın Tipi, Mukaddime Sayı: 1. ARICI, Ali Fuat (2004). Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi sayı:26, Erzurum. ATAY, Falih Rıfkı (2004). Çankaya, Pozitif Yay. İstanbul. BANG, W. ARAT, R. Rahmeti (1936). Oğuz Kağan Destanı, Burhaneddin Basımevi, İstanbul. BORATAV, Pertev Naili (1984). Köroğlu Destanı, Adam Yayıncılık, İstanbul. BOZ, Erdoğan (2005).Türk Dili I-II, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayınları, Afyonkarahisar. ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007). Ötüken Türkçe Sözlük1-5, Ötüken Yayınları, İstanbul. ELÇİN, Şükrü (1963). Atların Doğuşları İle İlgili Efsaneler, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul. ELÇİN, Şükrü(1986). Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara ERGİN, Muharrem (2008). Dede Korkut Kitabı, 41. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. DİLÇİN,Cem (1995).Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Güzel Yazılar Şiirler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. KAPLAN,Mehmet(2001).Şiir Tahlilleri II, Dergah Yayınları, İstanbul. KAPLAN, Mehmet (2005). Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, s.11-25. KARAALİOĞLU, Seyit Kemal(1983). Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul. KARAALİOĞLU(1995) Seyit Kemal, Sözlü/Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı, İnkılâp Kitabevi,26. Baskı İstanbul. KAVCAR, Cahit, Ferhan OĞUZKAN, AKSOY (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay. 5.Baskı, Ankara. KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2002). Selçukîler Zamanında Anadolu?da Türk Medeniyeti, Milli Tetebbûlar Mecmuası, C.II, No:5, s.214. KÜÇÜK,Sebahattin, (1994).Bâkî Divanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. MADEN, Sedat (2008). Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum. ÖGEL, Bahaeddin (1971). Türk Mitolojisi, Ankara. PİLANCI,Hülya (editör),(2006).Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1473, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 786, Eskişehir. SARI,Mehmet( 2011).Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yayıncılık, Ankara. TEZEL, Naki (1997). Türk Masalları I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. TOLKİEN, J.R.R. (1999). Peri Masalları Üzerine (Çeviri: Serap Erincin), Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul. YARDIMCI, Mehmet (2007). Destanlar, Ürün Yayınları, Ankara.
  Dersin Amacı Kompozisyonun tanımını ve genel özelliklerini öğretmek, Yazılı ve sözlü kompozisyon türlerinin genel özelliklerini kavratmak. Kompozisyon hakkında edinilen teorik bilgilerden hareketle metin incelemesi yapma yetişi geliştirmek ve metin kurma kabiliyeti kazandırmak.
  Dersin İçeriği Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebî nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikâye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (makale, deneme, eleştiri, fıkra, sohbet, gezi, hatıra, röportaj, biyografi), yazışmalar (dilekçe, öz geçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster