ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Performatif Estetik GSA105 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Estetik ile yaşam arasında bağ kurar.
  2-Sanat ve estetik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3-Sanat eserinin temel niteliklerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011717
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011717
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Estetik nedir? Estetiğin gündelik dildeki kullanımı ve özel bir kavram olarak estetik. K1-Bölüm 1. S. 10
  2 Estetiğin konusu, içeriği, sanat felsefesi estetik ayrımı, sanatın dili, estetik ve iletişim K1-Bölüm 1. S. 12
  3 Sanatın ve estetiğin birbiriyle ve diğer disiplinlerle (bilim, sanat tarihi) ilişkisi K1- Bölüm 2. S. 25
  4 Sanatçı, sanat yapıtı ve sanat izleyicisi K2-Bölüm 3. S. 42
  5 Estetik haz, estetik yaşantı ve kaygı, beğeni ve estetik yargılar K2-Bölüm 4. S. 55
  6 Platon`un sanat görüşü ve güzel kavramı K3-Bölüm 1. S. 24
  7 Platon`nun mimesis ve katharsis kavramları K3-Bölüm 1. S. 26
  8 Aristoteles`in sanat hakkındaki görüşleri. K3-Bölüm 2. S. 33
  9 Performatif estetik K5-Bölüm 1. S. 15
  10 Çağdaş yaşamda sanat ve sanatın işlevi K5-Bölüm 2. S. 36
  11 İmge ve gösterge K3-Bölüm 3. S. 45
  12 Estetik yargı ve Kant estetiği K4-Bölüm 2. S. 31
  13 Bedensellik, mekansallık ve sessellik K5-Bölüm 4. S.131-206
  14 Genel değerlendirme ve tartışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dilek TOLUYAĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Cemil, S. (1972). Estetik. Remzi kitabevi K2. Avner, Z. (2009). Estetik. (çeviren: Yakup Şahan). Hayalbaz Kitap. K3. Beatrice, L. (2004). Sanat Yapıtı. (çeviren: Aykut Derman). Yapı Kredi Yayınları. K4. İsmail, T. (2021). Estetik. Remzi kitabevi. K5. Erika, F.L. (2016). Performatif Estetik. (Çeviren:Tufan Acil) Ayrıntı yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Görsel estetiğin temel bilgilerini edinmek, sanat-sanatçı-izleyici çerçevesinde estetik öğeleri fotoğraf ve video alanı ile ilişkili olarak açıklamak ve çağdaş tartışma konularını incelemek.
  Dersin İçeriği Sanatın ve estetiğin kavramsal sınırlarını çizebilmek, farklı filozofların görüşlerini ve kuramları birbiriyle karşılaştırmak, sanat ve estetiğin dünyadaki durumu ile sanat kuramları arasındaki ilişkiyi anlamak.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster