ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gönüllülük Çalışmaları OSD103 GÜZ-BAHAR 1+2 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal, doğal, kültürel vb. çevre sorununu saptar.
  2-Gönüllülük kavramının anlam ve önemini açıklar.
  3-Gönüllülük projelerinin nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.
  4-Gönüllülük kavramında işbirliğinin önemini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim ve Organizasyon Kavramları K1-BÖLÜM-1
  2 Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi K1-BÖLÜM-2
  3 Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum,Göç, Çevre, Eğitim veKültür, Spor, Sağlık, SosyalHizmetler) I K1-BÖLÜM-3
  4 Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum,Göç, Çevre, Eğitim veKültür, Spor, Sağlık, SosyalHizmetler) II K1-BÖLÜM-4
  5 İletişim, İletişim Süreçleri ve Empati K1-BÖLÜM-5
  6 Etkili İletişim Yöntemleri K1-BÖLÜM-5
  7 Liderlik Kavramı K1-BÖLÜM-6
  8 Proje Nedir? Proje Döngüsü Nasıldır? Projelerin Başarısızlık Nedenleri Nelerdir? K2-BÖLÜM-1
  9 Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme K2-BÖLÜM-2
  10 Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Projelere Katılım K2-BÖLÜM-2
  11 Gönüllü Çalışmalarla Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler K2-BÖLÜM-3
  12 Dezavantajlı Gruplar, Risk Grupları ve Gönüllülük K2-BÖLÜM-4
  13 Kamu kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım K2-BÖLÜM-5
  14 Sunumlar K1-BÖLÜM-1, 2, 3, K2-BÖLÜM-3,4,5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER, Dr. Öğr. Üyesi Gülendam AKGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Kuzucu, K. ve Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi. K2. Coşkun, H. 2009; Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağlarıgüçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler,dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılıkkazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyleinsani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup buamaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetinyüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerinseçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönemboyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; TemelGönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve SosyalHizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü ÇalışmalaraKatılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; KamuKurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü ÇalışmalaraKatılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster