ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği II OSD102 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları ve çeşitlerini tanımlar.
  2-İSG hizmetleri ile İSG Profesyonellerinin görev, yetki, nitelik ve sorumluluklarını açıklar.
  3-İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı ve yapılarının yorumlar.
  4-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İSG ile ilgili yönetmelikleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) çalışan sağlığı, sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları. Meslek hastalıkları temel kavramları ve terminolojisi. Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler. K1-Bölüm 1
  2 Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanısı. Meslek kanseri. Şiddetli travma. Akciğer., kas-iskelet, kalp, üreme sistemi, sinir, psikolojik, dermatolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. K1-Bölüm 2
  3 Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. K1-Bölüm 3
  4 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. K1-Bölüm 4
  5 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları. İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile diğer sağlık personelinin görevlendirilmeleri. K1-Bölüm 5
  6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde temel kavram ve tanımlar. K1-Bölüm 6
  7 Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları. İşyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İSG hizmetleri. İSG kurulları. K1-Bölüm 7
  8 İSG risk değerlendirmesi. İşyerlerinde işin durdurulması. Geçici veya belirli süreli işlerde İSG. Sağlık ve güvenlik işaretleri. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar. K1-Bölüm 8
  9 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi. İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri. İşyerinde acil durumlar. K1-Bölüm 9
  10 Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları. Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakımı. K1-Bölüm 10
  11 Binaların yangından korunması. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması. K1-Bölüm 11
  12 Zararlı maddeler ve karışımlar. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması. Çalışanların gürültü ve titreşim ile ilgili risklerden korunmaları. K1-Bölüm 12
  13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001, TS ISO EN 45001. K1-Bölüm 13
  14 Ulusal İSG kurum ve kuruluşları. İSGGM, İSGÜM, ÇASGEM, MYK, AFAD, THSK, Mesleki Hastalıklar Hastaneleri, SGK, RTV. K1-Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Semra Türkmen Yılmaz

  Ders Yardımcıları Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N. (2014). Toplam İş Güvenliği, KBU, Müh. Fak. (1400 sf), Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Dizdar, E. N. (1998). Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi).
  YK2. Dizdar, E. N. (2000). İş Güvenliği, Alver.
  YK3. Dizdar, E. N. (2002). Tehlike Analiz Teknikleri. Gazi Üniversitesi, FBE, Ankara.
  YK4. Dizdar, E. N. (2003). İş Güvenliği, Dilara.
  YK5. Dizdar, E. N. (2004). İş Hukuku, Dilara.
  YK6. Dizdar, E. N. (2006). Toplam Ergonomi, ZKU.
  YK7. Dizdar, E. N. (2008). İş Güvenliği, Murathan (4. Baskı).
  YK8. Dizdar, E. N. (2008). Ergonomi, ABP.
  YK9. Dizdar, E. N. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, KBU.
  YK10. Dizdar, E. N. (2013). İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  YK11. Dizdar, E. N. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. AÜ
  . YK12. Dizdar, E. N. (2014). Toplam İş Güvenliği, KBU.
  YK13. https://www.csgb.gov.tr/
  YK14. http://www.mevzuat.gov.tr/
  YK15. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  YK16. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  YK17. http://www.isgum.gov.tr/
  YK18. http://www.casgem.gov.tr/
  YK19. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları ve çeşitlerinin anlaşılması. İSG hizmetleri, iş güvenliği uzmanlar, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olunması. İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı ve yapılarının bilinmesi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İSG ile ilgili yönetmeliklerin bilinmesi. Çalışanların İSG eğitimleri, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esaslarının anlaşılması. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılması ile gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarının kavranması. Muhtemel yangın ve patlayıcı ortamların korunması. İSG Yönetim Sistemlerinin anlaşılması. Ulusal İSG kurum ve kuruluşlarının anlaşılması.
  Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) çalışan sağlığı, sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları. Meslek hastalıkları temel kavramları ve terminolojisi. Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler. Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanısı. Meslek kanseri. Şiddetli travma. Akciğer., kas-iskelet, kalp, üreme sistemi, sinir, psikolojik, dermatolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları. İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile diğer sağlık personelinin görevlendirilmeleri. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde temel kavram ve tanımlar. Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları. İşyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İSG hizmetleri. İSG kurulları. İSG risk değerlendirmesi. İşyerlerinde işin durdurulması. Geçici veya belirli süreli işlerde İSG. Sağlık ve güvenlik işaretleri. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi. İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri. İşyerinde acil durumlar. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları. Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakımı. Binaların yangından korunması. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması. Zararlı maddeler ve karışımlar. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması. Çalışanların gürültü ve titreşim ile ilgili risklerden korunmaları. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001, TS ISO EN 45001. Ulusal İSG kurum ve kuruluşları. İSGGM, İSGÜM, ÇASGEM, MYK, AFAD, THSK, Mesleki Hastalıklar Hastaneleri, SGK.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster