ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşaret Dili OSD104 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk işaret dili parmak alfabesini kullanır.
  2-İşaret dilinde kullanılan temel sözcük, fiil ve sıfatların işaretlerini tanımlar.
  3-İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
  4-İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   99
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 İşaret dili için el ve parmak kullanımı, Alfabe K1-BÖLÜM-1 K1-BÖLÜM-2
  3 Gramer ve soru kalıpları K1-BÖLÜM-3
  4 Aile ve akrabalar K1-BÖLÜM-4
  5 Zamanlar K1-BÖLÜM-5
  6 Renkler K1-BÖLÜM-6
  7 Meslek grupları K1-BÖLÜM-7
  8 Yiyecekler-1 K1-BÖLÜM-7
  9 Yiyecekler-2 K1-BÖLÜM-7
  10 Sayılar K1-BÖLÜM-8
  11 Sağlık K1-BÖLÜM-8
  12 Duygular K1-BÖLÜM-9
  13 Hayvanlar K1-BÖLÜM-10
  14 İller ve ülkeler K1-BÖLÜM-10
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Meltem YAZICI GÜLAY, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN, Öğr. Gör. Nilay ŞAHİN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Nilay Şahin

  2-)Doçent Dr Ayşegül Oğlakçı İlhan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Makaroğlu, B., & Dikyuva, H. (2015). Yabancı dil olarak Türk işaret dili: öğrenci kitabı 1 (temel A1-A2). Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara
  Yardımcı Kitap YK1. Zeshan, U. (2003). Aspects of Türk Isaret Dili (Turkish Sign Language). Sign Language & Linguistics, 6(1), 43-75.
  Dersin Amacı İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
  Dersin İçeriği Türk işaret dilinde yer alan sözcükler ve cümle içinde kullanımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster