ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele OSD105 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bağımlılığa ilişkin temel kavramları açıklar.
  2- Bağımlılığa neden olan faktörleri sıralar.
  3-Bağımlılıkta tedavi yaklaşımlarını tanımlar.
  4- Bağımlılığın önlenmesini örneklerle açıklar.
  5-Bağımlılıkta rehabilitasyon çalışmalarını örneklerle açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin tanıtılması, bağımlılığın tarihçesi, bağımlılıkla ilişkili temel kavramlar ve tanı kriterleri. K1-BÖLÜM-24, K3-BÖLÜM-14
  2 Bağımlılığa neden olan faktörler (Etiyoloji): Biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenler K1-BÖLÜM-24, K2-BÖLÜM-1
  3 Bağımlılıkta risk faktörleri ve koruyucu faktörler K2-BÖLÜM-3, K4-BÖLÜM-1
  4 Bağımlılık türleri: Davranışsal bağımlılıklar 1 (internet, teknoloji) K4-BÖLÜM-7
  5 Bağımlılık türleri: Davranışsal bağımlılıklar 2 (kumar, ilişki vs) K3-BÖLÜM-15, K5-BÖLÜM-8
  6 Bağımlılık türleri: Madde Bağımlılığı: Alkol bağımlılığı K1-BÖLÜM-24, K3-BÖLÜM-12
  7 Madde bağımlılığı: Diğer psikoaktif maddeler (sigara, kafein, vs) K4-BÖLÜM-6, K6-BÖLÜM-7
  8 Bağımlılığın neden olduğu temel sorunlar (Fiziksel, ruhsal ve sosyal) K6-BÖLÜM-8, YK1-BÖLÜM-19
  9 Bağımlılıkta Tedavi Yaklaşımları: Farmakolojik tedaviler, psikoterapiler (BDT, MG, değişim modelleri) K1-BÖLÜM-24, K5-BÖLÜM-7
  10 Bağımlılığın önlenmesi: Sosyal politikalar, ulusal eylem planları, yasalar, risk gruplarının belirlenmesi K7-BÖLÜM-3-7
  11 Bağımlılığın önlenmesinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi: Atılganlık, hayır deme, stres yönetimi K2-BÖLÜM-8, K6-BÖLÜM-4
  12 Bağımlılıkta rehabilitasyon K6-BÖLÜM-8
  13 Film Gösterimi ve Tartışma Bağımlılık ve rehabilitasyonu ile ilgili filmler
  14 Dersin genel değerlendirmesi Öğrenci geri bildirimleri ve değerlendirmeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Songül Kamışlı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri K2. Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. K3.Towsend, M. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri: Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları (Çeviri editörü: Celale Tangül Özcan ve Nermin Gürhan). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara K4. Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları. K5. Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın. K6. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları K7. Uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji ve begesi ve eylem planı, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bagimliliklamucadele-haberler/2018-2023-
  Yardımcı Kitap YK1. Fredman P. (2018) The Addiction Recovery Workbook: Powerful Skills for Preventing Relapse Every Day Althea Press, UK.
  Dersin Amacı Bağımlılıkla ilgili koruyucu faktörlerin ve risk faktörlerinin, biyolojik, kişisel ve sosyal bağlamda ele alınması ve önlemeye yönelik müdahale programları konusunda farkındalık sağlama.
  Dersin İçeriği Bağımlılıkla ilişkili kavramlar, nedenleri, risk faktörleri, koruyucu faktörler ve bağımlılığın önlenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster