ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Davranışsal Bağımlılıklar ve Mücadele OSD106 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili kavramlar ve özellikleri konusunda temel bilgileri açıklar.
  2-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığının neden ve sonuçlarını analiz eder.
  3-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı ile ilişkili risk faktörlerini tanımlar.
  4-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığını önleme yollarını sıralar
  5-Teknoloji ve interneti güvenli ve etkin kullanma yöntemlerini sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin tanıtılması, davranışsal bağımlılıkla ilişkili temel kavramlar, tanı kriterleri K1-BÖLÜM-1
  2 Bağımlılığın Nörobiyolojisi K1-BÖLÜM-2
  3 Davranışsal ve teknoloji bağımlılığının etiyolojisi ve epidemiyolojisi (yaygınlık, kuramlar, biyopsikososyal faktörler) Teknoloji bağımlılığında risk faktörleri ve koruyucu faktörler K2-BÖLÜM-4
  4 Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı türleri: Sosyal medya, web surfing, sosyal ağ takibi, akıllı telefon, çevrimiçi ilişki bağımlılığı ve diğer internet bağımlılıkları K2-BÖLÜM-3, K3-BÖLÜM-2
  5 Teknoloji bağımlılığı türleri: Dijital oyun (çevrimiçi oyunlar..) K3-BÖLÜM-4
  6 Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı türleri: Alış veriş bağımlılığı K2-BÖLÜM-5
  7 Teknoloji bağımlılığı türleri: Kumar, borsa, kripto para ve diğer bahis oyunları K2-BÖLÜM-6
  8 Davranışsal ve teknoloji bağımlılığının, fiziksel, ruhsal ve sosyal etkileri (sosyal izalasyon ve aile içi problemler, akademik performans sorunları, ekonomik sorunlar, dijital dikkat dağınıklığı ve teknostress) K2-BÖLÜM-7, K4-BÖLÜM-5
  9 Siber zorbalık (elektronik agresyon), siber güvenlik ve başvuru alanları, yasal haklar K4-BÖLÜM-6
  10 Teknoloji bağımlılığında tedavi yaklaşımları: Farmakolojik tedaviler, psikoterapiler (BDT, MG, değişim modelleri) ve psikososyal müdahaleler (ailenin ve ergenin güçlendirilmesi, başetmenin güçlendirilmesi vs) K1-BÖLÜM-15
  11 Davranışsal ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi: Birincil, ikincil ve üçüncül önleme (Sosyal politikalar, ulusal eylem planları, yasalar, risk gruplarının belirlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, ailenin rolü ve önemi, rehabilitasyon, bağımlılık tedavisinde yer alan kurumların tanıtılması) K4-BÖLÜM-4, K5-BÖLÜM-6
  12 Dijital iyilik hali (Teknolojinin dengeli ve etkili kullanımı, dijital sağlık), dijital okur yazarlık K4-BÖLÜM-7
  13 Film Gösterimi ve Tartışma Davranışsal bağımlılıkla ilişkili filmler
  14 Dersin kazanımlarının değerlendirmesi, yeni davranış tasarımı Öğrencilerin kazanımlarına dair geri bildirimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Songül Kamışlı
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Songül Kamışlı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabından çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, ss. 231-290. K2. Aygül HH., Eke E. (editörler)(2020). Dijital Bağımlılık ve e-hastalıklar, Nobel Yayınevi, Ankara. K3. Kuss DJ, Griffiths D. (2015).Psikoterapide İnternet Bağımlılığı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul K4. Karan G. (2006). Anne babalar için internet rehberi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul. K5. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele 2018-2023 ulusal strateji belgesi ve eylem planı 2019-2023 https://bmyk.gov.tr/TR-68404/davranissal-bagimlilik-ile-mucadele-eylem-plani.html (erişim tarihi: 10/01/2022
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bağımlılıkla ilgili koruyucu etkenlerin ve risk faktörlerinin, biyolojik, kişisel ve sosyal bağlamda ele alınması; teknoloji ve internetin güvenli, etkin, bilinçli ve farkında kullanımının sağlanması.
  Dersin İçeriği Davranışsal ve teknoloji bağımlılık türleri, bu tür bağımlılıklardan korunmada koruyucu faktörler ve risk faktörleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster