ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kritik Düşünce ve Problem Çözümü OSD108 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Olgulara ilişkin yargıda bulunmak için kritik düşünme becerisini kullanır.
  2-Olguları tarafsız ve akılcı analiz etmede eleştirel düşünme standartlarını uygular.
  3-Olguları doğru tanımlamayı zorlaştıran tutarsızlıkları ve düşünce bozukluluklarını tespit etmede kritik düşünme becerilerini kullanır
  4-Problemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.
  5-Problemi tanımlamak ve çözmek için problem çözme becerilerini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Düşünme Nedir? K1- BÖLÜM-1
  2 Aydınlanma Nedir? K1- BÖLÜM-2
  3 Kritik Düşünme Nedir? K2- BÖLÜM-1
  4 Kritik Düşünme Becerileri Nelerdir? K2-BÖLÜM-2
  5 Kritik düşünmenin standartları nelerdir? K2- BÖLÜM-5
  6 Akıl yürütme biçimleri nelerdir? K2- BÖLÜM-9
  7 Problem çözme süreçleri nelerdir? K2- BÖLÜM-8
  8 Karar verme ne demektir? Karar verme süreçleri nelerdir? K2- BÖLÜM-10
  9 Etik karar verme ne demektir? Etik karar verme ilkeleri nelerdir? K2- BÖLÜM-14
  10 Olgu tartışması-I K2. S.20-21
  11 Olgu tartışması-II K2. S. 41-43
  12 Olgu tartışması-III K2. S. 65-66
  13 Olgu tartışması-IV K2. S. 217-219
  14 Olgu tartışması-V K2. S. 379-381
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Kemal DİL, Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Kemal Dil

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nosich M.G. (2012). Eleştirel Düşünme Rehberi Çev: Birsen Aybek., Anı Yayıncılık, Ankara. K2. Paul, R. & Elder, L. (2012). Critical thinking: Tools For Taking Charge of Your Learning and Your Life, Pearson Education, USA.
  Yardımcı Kitap YK1. Carroll, R.T. (2007). Teaching criticalthinking. [Online] Available: http://www.skepdic.com/essays1 YK2. Johnson, A.P. (2000). Upand out: using creative and critical thinking skills to enhance learning. Boston: Ally &Bacon, USA.
  Dersin Amacı Bu ders, bilginin hızlı bir biçimde üretildiği ve paylaşıldığı bir dünyada sorgulayıcı ve seçici olabilmeyi, birçok kaynaktan elde edilen bilgi toplayabilmeyi, kritik düşünme süreçlerini kullanarak değerlendirme yapabilmeyi; eğitim-öğretim ortamlarında kritik düşünme tutumu geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini düşünme, aydınlanma, kritik düşünme, kritik düşünme becerileri, kritik düşünme standartları, akıl yürütme biçimleri ve problem çözme ilkeleri oluşturmuştur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster