ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Şiddetin Önlenmesi OSD109 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının anlamlarını tanır.
  2-Sosyal alanda kadın ve erkek ayrımını oluşturan kriterleri ve mekanizmaları analiz eder.
  3-Kadın statüsünü dünyadaki ve Türkiye`deki toplumsal gelişim ve değişim süreçleri açısından eleştirir.
  4-Toplumda ve ailede şiddetin nedenlerini analiz eder.
  5-Şiddeti önlemede genel sosyoloji ve feminist yaklaşımın yöntemlerini kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal cinsiyeti anlamak. K1. S.1-10
  2 Toplum, kadın ve erkekleri dişil ve eril varlıklara nasıl dönüştürüyor? K1. S.11-22
  3 Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü K1. S.27-39
  4 Ataerkil Sistem, ataerkil sistemin dayanakları ve kökenlerini K2. S.1-39
  5 Modernleşme ve kadın K3. S.72-88
  6 Aile Sorunsalı: Aile, Evlilik, Annelik, Babalık K4. S.49-67
  7 Evlilik Tartışmaları K4. S.240-278
  8 Şiddet Tartışmaları K6. S.40-41
  9 Aile İçi Şiddet K5. S.162-179
  10 Şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki etkisi K7. S.1-30
  11 Sosyolojik yaklaşımlarda şiddet olgusu K6. S.40-41
  12 Feminist yaklaşımlarda şiddet olgusu K4. S.13-29
  13 Şiddeti önlemek için ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler K5. S.25-44
  14 Şiddetin kültürel temellerini çözümlemek K6. S.40-41
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç Dr. Kemal DİL, Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Bhasin, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller, Çev. A. Coşkun,,İstanbul: Kadav. K2. Phillip, A. (1995). Demokrasinin Cinsiyeti, Çev. A. Türker, İstanbul: Metis. K3. Hirata, H. ve Arkadaşları, Aile Sorunsalı: Aile, Evlilik, Annelik, İstanbul: Metis. K4. Boltaş, D. (1992). Batıdaki Feminist Kuramlar ve 1980 Sonrası Türk Feminizmi, Türkiye`de Kadın Olgusu, Haz. N. Arat, İstanbul: Say Yayınları, 51-74 K5. Mimir, A. (2017). Kadının Hak Arama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: Doğan Kitap. K6. ERGİL, D. (2001). Şiddetin Kültürel Kökenleri, Bilim ve Teknik. sayı 399. Şubat. s.40- 41. K7. Henrica, A.F.M ve Ark. (2009). Türkiye`de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Özet Rapor,Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Çev. B. Ertür, Dördüncü Basım, İstanbul: Metis. YK2. Acar, F. ve ark. (2013). Türkiye`de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması BM Ortak Programı: Taslak Rapor. YK3. Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Çev. A. Bora ve ark., Dördüncü Basım, İstanbul: Metis.
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerde toplumsal cinsiyete, ataerkil sisteme, toplumsal şiddete, aile içi şiddete, kadına, çocuğa yönelik şiddete ve şiddetin kültürel dayanaklarına ilişkin farkındalık oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, toplumsal cinsiyeti olgusu, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, ataerkil sitem, kökenleri ve dayanakları, modernite ile kadın ilişkisi, şiddet, aile içi şiddet, şiddetin kültürel temelleri, şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki etkisi ve şiddeti önlemede ulusal ve uluslararası düzenlemeler oluşturmuştur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster