ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşletme Finansı OSD113 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerde finans fonksiyonunun yerini, amacını ve önemini tanımlar.
  2-Finans verilerini yorumlar.
  3-İşletmelerde kısa ve uzun vadeli finansal yönetimin amacını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansal Yönetime Giriş K1: BÖLÜM 1
  2 Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akımı K2: BÖLÜM 4
  3 Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Anuite K2: BÖLÜM 2
  4 Finansal Analiz: Oran Analizi, Nakit Akım Analizi, Dikey ve Yatay Analiz K2: BÖLÜM 5
  5 Finansal planlama, bütçeleme, nakit bütçesi, proforma finansal tablolar K2: BÖLÜM 6
  6 Başabaş Ve Kaldıraç Analizleri K2: BÖLÜM 8
  7 Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar, Alacak ve Stok Yönetimi-I K2: BÖLÜM 7
  8 Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar, Alacak ve Stok Yönetimi-II K2: BÖLÜM 7
  9 Sermaye Bütçelemesi: Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi, Ortalama Karlılık Oranı K2: BÖLÜM 7
  10 Sermaye Bütçelemesi: İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi, Yatırım Kararlarının Alınması K2: BÖLÜM 7
  11 Kısa ve Orta Vadeli Finansman Kaynakları ve Yönetimi K2: BÖLÜM 7 ve 8
  12 Uzun Vadeli Finansman Kaynakları ve Yönetimi K2: BÖLÜM 7 ve 8
  13 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı-I K2: BÖLÜM 7 ve 8
  14 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı-II K2: BÖLÜM 7 ve 8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Bilgehan Tekin, Doç. Dr. Mercan HATİPOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Brigham, E.F. (1999). Çev: Özdemir A. & Sarıaslan, H. Finansal Yönetimin Temelleri, Ankara. K2. Kaya, F. (2019). Finansal Yönetim, Beta Basım Yayım, İstanbul.
  Yardımcı Kitap YK1. Ceylan, A. (2000). İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin, Bursa.
  Dersin Amacı Finans bilimine giriş yaparak temel kavramları ve konuları açıklamak. Öğrencilerin ileride iş yaşamında karşılaşabilecekleri finansal sorunları daha iyi tanıyarak çözümlemelerine ve alacakları finansal kararlara yardımcı olacak bilgi, teknik ve yöntemleri öğretmek.
  Dersin İçeriği İşletmelerde finansal yönetim fonksiyonu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve kullanılan yöntemlerin anlatılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster