ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Âhilik Ahlakı ve Yâran Kültürü OSD116 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Âhîlik ve Yâran kültüründeki ahlâkî ilkeleri tanır.
  2-Âhîlik ve Yâran kültüründe iş ve meslek ahlâkının önemini açıklar.
  3-Çankırı şehir kültürünün oluşumunda yâran kültürünün etkisini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3011313
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011111
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çankırı Fatihi Emir Karatekin K1: Bölüm 1
  2 Fütüvvetin dinî ve millî kaynakları K2: Bölüm 1
  3 Âhî birliklerinin oluşumu K2: Bölüm 1
  4 Model insan olarak âhi-yâran kimliği K2: Bölüm 2
  5 Âhîlik ve yâran kültüründe ahlâkî ilkeler K3: Bölüm 1
  6 Âhîlik ve yâran kültüründe iş ve meslek ahlâkı K3: Bölüm 2
  7 Âhîliğin işlevleri K3: Bölüm 3
  8 Âhîlikte üretim ve ticaret ahlakı K3: Bölüm 4
  9 Çankırı`da yâran kültürü K4: Bölüm 1
  10 Çankırı şehir kültürünün oluşumunda yâran kültürünün etkisi K4: Bölüm 2
  11 Anadolu sohbet gelenekleri ve yâran K4: Bölüm 3
  12 Yâran ocağının teşekkülü ve üyeleri K5: Bölüm 1
  13 Yâran ocağının yakılışı K5: Bölüm 2
  14 Ahîlikten günümüze mesajlar K3: Bölüm 3
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Harun Çiftçi, Doç. Dr. İbrahim Akyol, Doç. Dr. Fatih Güzel, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dağlar, Öğr. Gör. Murat Korkmaz
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr İbrahim Akyol

  2-)Doçent Dr Fatih Güzel

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Öztuna, Y. (1989). Devletler ve Hanedanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. K2. Güllülü, S. (1992). Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları. K3. Köksal, M.F. (2016). Âhîlik ve Meslek Ahlakı, (Editörler: Ömer Akdağ ve Meltem Kurtuluş), Konya: Damla Ofset Matbaacılık. K4. Özkan, O. (2006). Çankırı Gelenekleri ve Yâran Kültürü, Çankırı Valiliği Yayınları, Çankırı. K5. Absarılıoğlu, A. (2012). Dünya Kültür Mirasımız Yâran. Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere Âhîlik Ahlakı ve Yâran Kültürünü tanıtmak ve temel ilkelerini kavratmaktır.
  Dersin İçeriği Âhîlik ve yâran kültüründe ahlâkî ilkeler ve Ahîlikten günümüze mesajlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster