ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seracılık OSD117 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sera ve seracılığı tanımlar, seraları kategorize eder.
  2-Seralarda iklim kontrolünü düzenler.
  3-Seralarda ekim, dikim, toprak hazırlığı, bakım, gübreleme işlemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   101
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,37 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seranın tanımı, dünyada ve ülkemizde seracılık K1-Bölüm 1
  2 Seraların sınıflandırılması-I K1-Bölüm 1 ve K2-Bölüm 1
  3 Seraların sınıflandırılması-II K1-Bölüm 1 ve K2-Bölüm 1
  4 Seralarda kullanılan konstrüksiyon malzemeleri K2-Bölüm 2
  5 Seralarda kullanılan örtü malzemeleri K1-Bölüm 2 ve K2-Bölüm 2
  6 Seraların yönü ve çatı eğim açısı K2-Bölüm 3
  7 Sera işletmesi kurulacak yerin seçiminde etkili ekolojik faktörler K1-Bölüm 3 ve K2-Bölüm 3
  8 Seralarda çevre koşullarının sağlanması (Isıtma, soğutma) K2-Bölüm 4
  9 Seralarda çevre koşullarının sağlanması (Işık, havalandırma K2-Bölüm 4
  10 Seralarda çevre koşullarının sağlanması (nem, CO2 Gübrelemesi) K2-Bölüm 4
  11 Seralarda toprak hazırlığı ve bitki besleme K1-Bölüm 4
  12 Seralarda sulama sistemleri K2-Bölüm 5
  13 Seralarda bitkisel üretim K1-Bölüm 5 ve YK1-Bölüm 6
  14 Seralarda topraksız yetiştiricilik K1-Bölüm 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Prof.Dr. Şebnem KUŞVURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Sevgican, A. (1990). Örtüaltı Sebzeciliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi K2. Baytorun, N. (2017). Seracılık. Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ. & Yanmaz, R. (2019). Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 4
  Dersin Amacı Seracılık dersinin amacı, serada üretim yapılabilmesi için gerekli tüm koşulların öğrenilmesi, seracılıkla ilgili genel ilkeler, sera kurulumunda ve işletilmesinde dikkat edilecek noktalar ve seralarda iklimlendirme sistemleri hakkında bilgi verilmesidir.
  Dersin İçeriği Sera kavramı, ülkemiz ve dünyada seracılık, seracılığın tarihçesi ve gelişimi, sera tipleri, alçak ve yüksek tüneller, sera yapı ve örtü malzemelerinin özellikleri, sera yerinin seçimine etki eden faktörler, seralarda iklimlendirme, seralarda üretim sezonu sonunda bakım işlemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster