ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) OSD120 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İklim, iklim değişikliği, sera gazları-sera etkisi kavramlarını tanır.
  2-Sanayi Devrimi ile birlikte küresel iklim sisteminde meydana gelen değişimleri ve canlılar üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
  3-GDO tanımı, tarihi, üretilme amaçları ve uygulama alanlarını tanımlar.
  4-Transgenik organizmaları kategorize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İklim değişikliği ve küresel ısınmaya giriş K1-Bölüm 1
  2 Sera gazı etkisi ve enerji kullanımı K1-Bölüm 1
  3 İklim değişikliğinin bitkiler üzerindeki etkileri K1-Bölüm 1
  4 İklim değişikliğinin hayvancılık üzerindeki etkileri K1-Bölüm 1
  5 Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tanımı ve tarihçesi K2- Bölüm 1
  6 GDO?ların kullanım alanları, kullanıldığı ürünler ve üretim amaçları K2- Bölüm 1
  7 Gen aktarım yöntemleri K2- Bölüm 1 ve YK1- Bölüm 1
  8 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar K2- Bölüm 2 ve YK1- Bölüm 2
  9 Genetiği değiştirilmiş bitkiler-I K2- Bölüm 3 ve YK1- Bölüm 3
  10 Genetiği değiştirilmiş bitkiler-II K2- Bölüm 3 ve YK1- Bölüm 3
  11 Genetiği değiştirilmiş hayvanlar K2- Bölüm 4 ve YK1- Bölüm 4
  12 Genetiği değiştirilmiş gıdalar K2- Bölüm 5 ve YK1- Bölüm 5
  13 GDO`ların çevre açısından olası riskleri, avantajları ve ekonomik boyutları K2- Bölüm 6
  14 GDO`lara ilişkin yasal düzenlemeler, biyo güvenlik ve etik K2- Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Esma ÖZHÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Atik, H. (2017). Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-651-4 K2. Bezirganoğlu, İ. (2019).Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 9786053188292
  Yardımcı Kitap YK1. Poindron, P. (2012). Genetically Modified Organisms and Genetic Engineering in Research and Therapy" Editor(s): Piguet P" ISBN: 978-3-8055-9065-5.
  Dersin Amacı İklim değişikliğinin önemi, GDO hakkında bilgi edinme ve GDO uygulama alanlarının kavranmasıdır.
  Dersin İçeriği İklim değişikliği ve önemi, GDO`larin tanımı ve tarihçesi, sınıflandırılması, model organizmalarının geliştirilmesi, kullanılma şekilleri ve nedenleri, Genetiği değiştirilmiş organizmaların üretilmesi, kullanılan organizmalar, kullanıldıkları alanlar, GDO`ların olası riskleri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, biyogüvenlik
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster