ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Dünyanın Oluşumu; Göç ve Küreselleşme OSD123 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çağdaşlaşma ve Küreselleşme olgusunu tanımlar.
  2-Göç olgusunu tanımlar.
  3-Öğrencinin sosyolojik bakış açısını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyolojik Bir Disiplin Olarak Göç Sosyolojisi ve Temel Kavramlar K1. Bölüm 1
  2 Göç Olgusu ve Göç Kuramları K2. S: 1-613
  3 Türkiye`de Göç Süreçleri K1. Bölüm 8
  4 Göç ve Kentleşme Bağlamında Zincirleme Göç ve Hemşehrilik K3. S: 17-39
  5 Uluslararası İşgücü Göçleri ve Türkiye Tecrübesi K1. Bölüm 7
  6 Uluslararası Göçler ve Türkiye`nin Konumu K1. Bölüm 3
  7 Küresel Yasadışı Göç Trafiği K5. S: 91-101
  8 Refah Toplumlarında Göç ve Göçmenler K4. S: 1-11
  9 Göçmen Dayanışma Ağları K1. Bölüm 6
  10 Göçmenlerin Uyumu: Entegrasyon ve Asimilasyon Tartışmaları K1. Bölüm 2
  11 Avrupa`da Göçmenlik ve Göçmen Politikaları K1. Bölüm 1
  12 Yüksek Vasıflı Göçmenler ve Tersine Göç K1. Bölüm 4
  13 Diaspora ve Kimlik Tartışmaları K1. Bölüm 9
  14 Göç ve Uluslararası STK`lar K1. Bölüm 5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğrt. Gör. İsa YILDIRIM
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsa Yıldırım

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Öner, N.A.Ş. & Ömer, S.G.I. (2015). Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar. İletişim Yayınları. K2. Erbaş, H. (1994). Irkçı Saldırganlık: Egemen Açıklama Biçimleri Irkçılığı Olumlar, A.Ü.D.T.C.F. Sosyoloji Dergisi, Cilt, XV. K3. Erbaş, H. (1999). Metodoloji Tartışmaları Işığında Göç ve Etnisite, A.Ü.D.T.C.F. Sosyoloji Dergisi, Sayı, 2. K4. Erbaş, H. (2001). Yurtdışına Göçün Yeni Biçimleri, Türk Sosyal Bilimleri Derneği Tarafından Düzenlenen VII. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, ODTÜ, 21-23 Kasım. K5. Erbaş, H. (2002). Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı. 18.
  Yardımcı Kitap YK1. Armaoğlu, F. (1914-1995). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Kronik Kitap. YK2. Uçarol, R. (1789-2014). Siyasi Tarih, Der Yayınları.
  Dersin Amacı Çağdaş dünyada Küreselleşme ve Göç olgusunun, tartışma ve sorun alanlarının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Bu derste, küreselleşme, göç olgusu ve göç teorileri, iş göç ve dış göç konuları, uluslararası göç ve göçmenlerin ortaya çıkardığı, sorunlar, tartışmalar ve toplumlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Türkiye`yi etkileyen göç olaylarıyla ilgili saha çalışmaları yapılacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster