ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görgü Kuralları ve Protokol OSD125 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumda dikkat edilmesi gereken protokol ve görgü kurallarını tüm yaşam alanlarında kullanır.
  2-Toplumda nezaket kuralları çerçevesinde davranış analizi ve yorumu yapar.
  3-Resmi ve resmi olmayan ortamlarda dikkat edilmesi gereken giyim kurallarını hayata entegre eder.
  4-Mesleki ortamının gerektirdiği ast-üst-eşit iletişimini nezaket ve protokol kuralları çerçevesinde organize eder.
  5-Nezaket ve protokol kuralları ile meslek etiği arasındaki ilişkiyi analiz edip mesleki kullanım alanlarında kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   73
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,43 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumda dikkat edilmesi gereken kurallar, protokol kavramının tanımı ve kullanım alanları K1-BÖLÜM-1
  2 Yönetimde protokolün önemi, askeri ve resmi tören protokol kuralları ve bayrak protokol K1-BÖLÜM-2
  3 Selamlaşma ve selamlaşmanın önemi K1-BÖLÜM-3
  4 Nezaket ve görgü kuralları K1-BÖLÜM-4
  5 Kurumsal yerlerde tanışma ve tanıştırılma K1-BÖLÜM-5
  6 İş ortamında telefonda konuşmada ve internet kullanımında dikkat edilecek kurallar K1-BÖLÜM-6
  7 Resmi yazışma kuralları ve hitap şekilleri K1-BÖLÜM-7
  8 Devlet protokolü kuralları K1-BÖLÜM-8
  9 Sofra kuralları, servis düzeni ve malzeme kullanımı K1-BÖLÜM-9
  10 Hediye ve çiçek alma gönderme K1-BÖLÜM-10
  11 Sosyal etkinliklerde dikkat edilmesi gereken kurallar, zaman ve mekana uygun giyinme K1-BÖLÜM-11
  12 Meslek ve iş görgü kuralları K1-BÖLÜM-12
  13 Drama ile pekiştirme-1 K1-BÖLÜM-13
  14 Drama ile pekiştirme-2 K1-BÖLÜM-14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret Kedersiz, Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Dr. Öğr. Gör. Adem Arslan, Öğr. Gör.Bestami Bilge, Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mustafa Alan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Aytürk, N. (2019). Protokol Yönetimi-Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap YK1. Altinöz, M. & Tutar, H. (2004). Protokol Bilgisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara YK2. Eniz, H. (2003). En Yeni Görgü Kuralları. İnkılâp Yayınevi, İstanbul. YK3. Kurtbay, Y. (1991). Nezaket ve Görgü Kuralları. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. YK4. Ünlütürk, A. (2002). Sosyal Davranış Kuralları Ve Protokol. Dost Yayınevi, Ankara.
  Dersin Amacı Görgü ve protokol kurallarının öğretilmesi ve kuralların gerekliliğine dair farkındalık kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Toplum tarafından kabul gören etik davranış şekilleri, protokoller, resmi ve normal görgü kuralları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster