ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Kültür ve Medeniyetinde Yesevilik OSD127 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türklerin İslamiyeti kabul ediş sürecini anlatır.
  2-Tasavvufun kökü, kaynakları ve kurumlaşmasını açıklar.
  3-Tasavvuf edebiyatını oluşturan unsurları sayar.
  4-Yeseviliğin ortaya çıkışı ve etkileri hakkında konuşur.
  5-Yeseviliğin Orta Asya, Anadolu ve Balkanlardaki kültüre etkisini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler25224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 014228
  Toplam İş Yükü(Saat)   99
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eski Türk inaçları ve mitolojisi K5-s.1-657
  2 Türklerin İslamiyeti kabulü K2-1.Bölüm, s.59
  3 Tasavvuf kavramı, tasavvufun kökeni, kaynakları, kurumlaşması, yayılması ve tasavvuf teorileri teorileri K2 -1.Bölüm s.61
  4 Türklerin tasavvuf akımlarıyla tanışmaları, Yesevilik ve Anadolu tarikatleri K1-1.Bölüm s.46-157
  5 Hoca Ahmet Yesevi`nin hayatı, edebi şahsiyeti ve Divan-ı Hikmeti K2-2.Bölüm. s.77-119; 5.Bölüm, s.226
  6 Yeseviliği oluşturan unsurlar (fikir kaynağı, hedef kitlesi, temaları ve kaynakları) K1-3.Bölüm, s. 311
  7 Yesevilik adabını oluşturan temeller K2-4.Bölüm. s.165
  8 Yeseviliğin Orta Asyada yayılması K2-6.Bölüm, s.245
  9 Tasavvufi yaşayışın tasavvuf edebiyatına dönüşümü, Orta Asya`da başlayan geleneğin Anadolu`da ve Balkanlar`da yayılması K1-3.Bölüm s. 299-311
  10 Anadolu`nun ve Balkanlar`ın Türkleşmesi K2-1.Bölüm s.59
  11 Yesevilik-Yunus Emre ilişkisi K2-10.Bölüm, s.455
  12 Yesevilik-Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik ilişkisi K2-2.Bölüm, s.104;10.Bölüm, s.470
  13 Yesevilik-Mevlana ve Mevlevilik ilişkisi K2-7.Bölüm, s.312.
  14 Edebiyatımızda Hoca Ahmed Yesevi`nin izleri K1-3.Bölüm, s.220-275
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ, Dr. Öğr. Üye. Şerife ÖZER, Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR, Öğr. Gör. Dr. Adem ,ARSLAN, Öğr. Gör. Bestami BİLGE, Öğr. Gör. Mustafa ALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. İsen, M., Kurnaz, C. & Tatçı, M. (1998). Yesevilik Bilgisi, (1.baskı). Ahmet Yesevi Vakfı Yay., Ankara. K2. Köprülü, F. (2014). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. (5.baskı). Alfa Yayınları, İstanbul. K3. Gölpınarlı, A. (1985). 100 Soruda Tasavvuf (2.baskı). Gerçek Yayınevi, İstanbul. K4. Korkmaz, E. (2004). Eski Türk İnançları ve Şamanizm (1.baskı). Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul. K5. Ögel, B. (2003). Türk Mitolojisi. (4.baskı). Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara K6. Uludağ, S. (2016). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları.
  Yardımcı Kitap YK1. Bice, H. (2016). Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet (2.baskı). H Yayınları, İstanbul YK2. Hasan, N. (2009). Yeseviliğe Dair Bazı Kaynak Eserler Hakkında. Turkish Studies 4/2 winter.
  Dersin Amacı Türk Kültüründe Yeseviliğin oluşumu, kaynakları, özellikleri ve Anadolu`ya etkileri hakkında öğrencilere bilgi vermek
  Dersin İçeriği Hoca Ahmed Yesevi ve Yesevilik
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster