ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı ve Motivasyon OSD128 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaygı ve motivasyon eksikliğinin nedenlerini tanımlar.
  2-Yabancı dil öğrenmede motivasyon artar.
  3-Yabancı dil öğrenmede etkili yaklaşım ve teknikleri uygular.
  4-Uygun materyalleri tasarlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaygı, motivasyon, stres vb. gibi öğrenme güçlüğü oluşturabilecek kavramların tanımları üzerine açıklayıcı çalışma ve örnekleme. K1- Bölüm 1
  2 Yabancı dil öğreniminde kaygı azaltıcı ve motivasyon artırıcı yöntem, teknik ve teoriler. K1- Bölüm 2, K3- Bölüm 1-2
  3 Yabancı dilde konuşma kaygısı K1- Bölüm 3, K3- Bölüm 1-2
  4 Yabancı dilde yazma kaygısı K1- Bölüm 4, K3- Bölüm 3
  5 Yabancı dilde okuma kaygısı K1- Bölüm 5, K3- Bölüm 3
  6 Yabancı dilde dinleme kaygısı K1- Bölüm 6, K3- Bölüm 5
  7 Kaygı azaltıcı yöntemlerle dinleme ve konuşma öğretimi, etkili dinleme etkinlikleri, etkili konuşma ve dinleme etkinlikleri K1- Bölüm 7, K2- Bölüm 4, K3- Bölüm 5
  8 Krashen`in Duyuşsal Filtre Hipotezi K1- Bölüm 8, K3- Bölüm 7
  9 Horwitz ve Cope`un Yabancı Dil Kaygısı Teorisi K1- Bölüm 9, K2- Bölüm 5
  10 Yabancı Dil Kaygısının Nedenleri K1- Bölüm 10, K2- Bölüm 6
  11 Yabancı Dil Kaygısının Etkileri K1- Bölüm 11, K3- Bölüm 9
  12 Yabancı dilde kaygı azaltıcı yöntemlerle ders materyalleri hazırlama ve kullanma K1- Bölüm 12, K3- Bölüm 9
  13 Yabancı dil öğreniminde motivasyon artırıcı yöntemlerin denenmesi ve ders materyali hazırlama K1- Bölüm 13-14, K3- Bölüm 10
  14 Dersin kazanımlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin ders materyali sunumları K1- s: 1-100
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Yabancı Diller Bölümü Tüm Öğretim Elemanları
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Salih Potukoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı ve Motivasyon Ders Notları. K2. Horwitz, E. (2010). Foreign and second language anxiety, Language Teaching, Cambridge University Press. K3. Aydın, S. (2008). An Investigation on the Language Anxiety and Fear of Negative Evaluation among Turkish EFL Learners.
  Yardımcı Kitap YK1. Aydın, B. (2001). Konuşma ve Yazma Derslerinde Yabancı Dil Öğrenimindeki Kaygı Nedenleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları. YK2. Kettani, Y. (2014). Foreign Language Anxiety and EFL Learning: Definition, Types, Factors, Symptoms, Negative Effects, and Strategies to Cope with it, Lambert Academic Publishing.
  Dersin Amacı Yabancı dil öğrenen kişilerin kaygı düzeylerini azaltma ve öğrenme motivasyonlarını artırarak daha etkili bir yabancı dil öğrenim süreci tecrübe etmelerini sağlamak. Sınıf içi ve dışı öğrenme ortamlarında faydalanacakları yabancı dil öğrenimindeki kaygı azaltıcı ve motivasyon artırıcı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Yabancı dil öğrenme sürecinde olan adayların dil öğrenme becerilerini artırma. Öğrenme ortamında oluşan kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olma. Sınıf içi veya sınıf dışı öğrenme ortamlarında motivasyon artırıcı yöntem ve yaklaşımlar ile ilgili bilgi sahibi olma. Öğrenilen yöntem ve teknikleri kendi yabancı dil öğrenme ortamlarında kullanabilmek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster