ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kültürel Çalışmalar OSD132 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kültürü ve kültüre ait oluşumları tanımlar.
  2-Yaşanılan ve eğitim görülen yörenin kültürünü analiz eder.
  3-Milli kültürün bireysel ve toplumsal katkısını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders ve ders materyalleri hakkında bilgi Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, öğrenci beklenti ve önerileri. K4.s.1-3
  2 Kültür tanımı, tarihi hakkında genel bilgiler. Genel bilgilendirmeler. K16.s.77-101
  3 Çankırı Tarihi, Kültürü, Coğrafyası hakkında bilgi. K22.s.11-35 K23.s.45-125
  4 Çankırı Tarihi Yerleri ve Tanıtımları ile ilgili görsel ve yazınsal kaynaklar bilgileri. Seçilen tarihi yerlere öğrencilerle geziler, Çankırı yöre insanlarının bilgileri. K7. s.114-160 K15
  5 Çankırı`nın Manevi Değerleri, Emir Karatekin. Çankırı Kale gezisi. K4.s.2-5 K9.s.100-136
  6 Çankırı`ya ve Çankırı Kültürüne emeği geçen örnek şahsiyetler, hayatları, kültüre katkıları. K1.s.69-79
  7 Çankırı Yâran Kültürü. Görsel ve yazınsal kaynaklardan, yaşayan yâranlarla görüşmeler. K2.3-18 K3.s.3-14 K4.s.3-20 K5. s.615-620 K6. s.90-92 K7.s.114-160
  8 Çankırı Yâran Kültürü ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalar. K2.s.3-18 K3.s.3-14 K4.s.140 K5. s.615-620 K6. s.90-92 K7.s.114-160
  9 Çankırı Yâran Kültürü ile ilgili yapılan akademik çalışmalar. K2.s.3-18 K3.s.3-14 K4.s.135 K5. s.615-620 K6. s.90-92 K7.s.114-160 K5. s.615-620 K6.90-92 K7.s.114-160 K11.s.79-92 K24.s.71-92
  10 Çankırı Yâran Müzikleri, Mahalli Sanatçıları. K3.s.134 K4.s.22-56 K11.s.79-92
  11 Çankırı Mutfak Kültürü Çankırı Mutfak Kültürünü yansıtan yerel yerlere öğrencilerle birlikte gidilmesi. K4.s.14,135
  12 Çankırı Mutfak Kültürü, yöreye ait yiyecekler, milli kültüre katkılar. K4.s.135
  13 Çankırı Tuzu, Tanıtımı, Özelliği, Tuz Mağarası gezileri-I. K15
  14 Çankırı Tuzu, Tanıtımı, Özelliği, Tuz Mağarası gezileri-II. K15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğrt.Dr.Rabia Aksoy Arıkan, Öğrt.Gör.Abdulkadir Gökmen, Öğrt.Gör.Hikmet Uluğ, Öğrt. Gör.Oktay Yazıcı, Öğrt. Gör. Selahattin Evren, Öğrt. Gör. Dr.Hatice Kızılkaya, Öğrt.Gör. Salih Potukoğlu, Öğrt.Gör.Zeynep Maden, Öğrt.Gör. Seda Yazıcı Köksal, Öğrt.Gör. Seda Yılmaz Saka, Öğrt. Gör.Ayşe İrem Kütükoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Ateşsoy, Y. (1988). Yâran Diyarı Bizim Çankırı. Ankara: Çankırı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği. K2. Absarılıoğlu, A. (2003a). Çankırı`nın Milli Kültür Değeri Yâran. Çankırı: Çankırı Belediyesi. K3. Absarılıoğlu, A. (2003b). Gelenekten Evrensele Yâran. Çankırı: Çankırı Belediyesi. K4. Absarılıoğlu, A. (2012). Dünya Kültür Mirasımız Yâran. Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları. K5. Arıkan Aksoy, R.-Temur, N. (2018). Bir Kültürel Bellek Mekânı olan Çankırı Yâranı ve Çankırı Yâranının Simgeselliği, Bildiri, Almaati, Kazakistan. K6. Arıkan Aksoy, R. (2021). Kültürel ve Toplumsal Katkı Kapsamında Çankırı Yâranı, Uluslararası LOTUS Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Konya. K7.Arıkan Aksoy, R. (2021). Kültürel Bellek ve Mekân İmgesi Bağlamında Çankırı Askerağa Konağı, Uluslararası Kültür Çalışmaları Dergisi. K8. Ateşsoy, Y. (1988). Yâran Diyarı Bizim Çankırı, Çankırı: Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Demeği Yayınlan No: 1. K9. Ayhan, B. (1998). Çankırı Tarihi. Ankara: Irmak Tan Matbaa. K10. Cenikoğlu, G.T. (2004) Akşehirde Yarenlik Geleneği, Yâran ve Çankırı Kültürü, II. K11. Çayır, K. (2011). Çankırı Yâran Meclisinde Bağlamanın Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, K12. Erkal, M. (1997). Sosyoloji (Toplum Bilimi) İstanbul: Der Yayınlan. K13. Erken, V. (2000). Nasıl Bir İnsan. Ankara: Berikan Yayınları. K14. Gümüştekin, N. (2011). Kültür Kavramı ve Osmanlıdan Günümüze Kültürel Yapının İncelenmesi. K15. Kültür Turizmi http://www.kulturturizm.gov.tr K16. Metin, E. (2004). Tarih ve Kültür. Çankırı: Kayıkçı Matbaacılık. K17. Nahit, T. (1969). Çankırı Halk Edebiyatı-Türküler, Maniler, Ninniler-. Çankırı: Çankırı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. K18. Özkan, O. (2000). Çankırı Yâran Meclisleri. Çankırı: Çankırı Belediyesi. K19. Özkan, O. (2006). Çankırı Gelenekleri ve Yâran Kültürü. Çankırı: Çankırı Valiliği. K20.Tezcan, M. (1990). Bir yaygın eğitim kurumu olarak Çankırı yâran örgütü. 2. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi K21. Üçok, A.K. (2002a). Görüp İşittiklerim. Ankara: Okuyan Adam. K22. Üçok, H.H. (2002b). Çankırı Tarih ve Halkiyatı. Ankara: Okuyan Adam. K23. Üçok, A.K.(2002b). Çankırı Coğrafyası. Ankara: Okuyan Adam. K24. Ünver, M. (2004). Müslüman-Türk Anadolu insanının eğitim ve öğretiminde köy odalarının rolüne folklorik bir bakış. II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni.
  Yardımcı Kitap YK1. Görsel, işitsel kaynaklar ve yöreden kaynak kişiler.
  Dersin Amacı Kültürel Çalışmalar yirminci yüzyılın ikinci yarısında Batı`da ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan disiplinlerarası ve disiplinler aşırı bir akademik alandır. En geniş anlamıyla kültürü temel çalışma alanı olarak belirlemek anlamına gelen Kültürel Çalışmalar bu konu üzerine söz söyleyebilecek bütün akademik disiplinlerle irtibat halindedir. Kültürel Çalışmalar, kültür kavramını insanın yaptıklarının, yaşadıklarının bir bütünü olarak algıladığı için her türlü kültürel üretimi ve pratiği ciddiye almaktadır. Bu bağlamda, irtibatta olunan akademik disiplinler ile disiplinlerarası ve disiplinlerarası bir üretim amaçlanmaktadır. Öte yandan Türkiye´de giderek değer kazanmakta olan kültür sektörüne de donanımlı çalışanlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Öncelikle yaşanılan yörenin kültürü ele alınarak, yaşayan örneklerden izlenimler sunularak yaşanılan yerin kültürü ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Kültürel çalışmalar disiplinler arası bir alandır ve bu ders öğrencilere bu alanın Çankırı, Türkiye ve dünyadaki tarihini ve gelişimini tanıtacaktır. Alanın gelişiminin kısa bir tarihçesi ile başlanılacak ve kültür kavramını analiz edecektir. Daha sonra belirli teorik katkıları tartışacağız ve özellikle Çankırı Yâran Kültürü, Türkiye`deki farklı kültürler ve dışındaki kültürlerin gelişimini incelenecektir. Ayrıca, teorik perspektifleri pratik anlayışla ilişkilendirecek gösterimler (filmler, belgeseller, reklamlar vb.), geziler (Çankırı Yâran Evi, Çankırı Askerağa Konağı, Çivitcioğlu ve Buğdaypazarı Medresesi) yapılacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster