ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Akademik İngilizce OSD133 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Akademik İngilizce kelime ve dilbilgisini uygular.
  2-Akademik İngilizce soru türlerini analiz eder.
  3-Akademik makaleleri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler203412
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   93
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,1 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders ve ders materyalleri hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği yapılacak çalışmalar, öğrenci beklenti ve önerilerinin de dikkate alınması. K1. Giriş/s.3-14
  2 Temel sıfatlar ve fiiller, eş anlamlılar, konuyla ilgili alıştırmalar. K1.s.17-19
  3 Edatlar ve zarflar, eş anlamlılar, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.31-40
  4 İngilizce Zamanlar, Pratik Bilgiler K1.s.43-56
  5 İngilizce Zamanlar Alıştırmalar K1.s.43-56
  6 Yardımcı filler, geçmişte, gelecekte, şu anda anlatım K1.s.59-65
  7 Edilgen Ettirgen Yapı anlatım, alıştırmalar K1.s.69-81
  8 Fiilimsi, Mastarlar, alıştırmalar K1.s.83-92
  9 Sıfat, isim ve zarf cümlecikleri, genel tablo, anlatım, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.115-136
  10 Koşul cümlecikleri, genel tablo, anlatım K1.s.143-147
  11 Bağlaçlar, genel tablo, anlatım, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.195-205
  12 Akademik İngilizce sınavlarında çıkan soru türleri(referans ifadeyi ve anlatımı bozan cümleyi bulma, paragraf tamamlama kurguları) K1.s.417-424
  13 Akademik İngilizce sınavlarında çıkan soru türleri (yakın anlamlı cümle, diyalog soruları, çeviri soruları, başlık bulma, yazarın bakış açısını gösteren ifadeler, çıkarım yapma) K1.s.425-463
  14 Soru Türleri, çıkmış sorular üzerinde değerlendirme K1.s.465-488
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğrt. Dr Rabia Aksoy Arıkan Öğtr.Gör.Abdulkadir Gökmen. Öğtr.Gör.Hikmet Uluğ, Öğtr.Gör.Dr.Oktay Yazıcı, Öğtr.Gör.Selahattin Evren, Öğtr.Gör.Dr.Hatice Kızılkaya, Öğtr.Gör.Salih Potukoğlu, Öğtr.Gör.Zeynep Maden, Öğtr.Gör.Seda Yazıcı Köksal, Öğtr.Gör.Seda Yılmaz Saka, Öğtr.Gör.Ayşe İrem Kütükoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Öztürk, C. (2015). Building Skills for Proficieny, Pelikan Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Oxford Online Dictionary YK2. Tureng Online Dictionary YK3.Thesaurus: Synonyms and Antonyms of Words YK4.Evans, V. (1998). CPE Use of English, Express Publishing. YK5.Oshima, A.-Hogue, A. (2006). Longman Academic Writing Series 1, 2, 3, 4, Pearson Publishing. YK6.Online Comprehensive Sources for Proficiency, IELTS, TOEFL and YDS.
  Dersin Amacı Akademik İngilizce dersinin amacı, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Akademik metinlerini anlamak için gerekli olan dilbilgisi, kelime bilgisi ve genel kültür gibi unsurlara değinilecek, okuma teknikleri öğrencilere sunulacaktır. Ayrıca, öğrenciler makale yazma adımlarını ve bazı makale türlerini öğrenebileceklerdir. Öğrencilere, paragrafta anlam bütünlüğü ve bilgi sentezleme gibi akademik okuma becerilerini kazandırmaktır. Güncel ve akademik konu başlıklı okuma parçalarıyla, öğrencilerin sözlük kullanımı, kelime bilgisi ve yorumlama gücünün arttırılması amaçlanmaktadır. İngilizce Akademik Sınavlara yönelik temel bilgiler, stratejiler ve soru türleri hakkında bilgi vermek programın öncelikli amaçlarındandır. Öğrencilerin iş hayatlarında veya akademik kariyerlerinde gerekli olacak dil becerilerini geliştirerek, üretici becerilerini daha etkin kılmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Akademik İngilizce dersinde öğrencilerin neyi bildikleri, şimdiye kadar aldıkları İngilizce eğitimiyle edindikleri bilgileri uygulama becerileri verilecektir. İngilizce ile Türkçe arasındaki temel farklılardan hareketle öğrencilerin yabancı dili akademik anlamda geliştirmeleri, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle bağlantı kurma yetileri, dilbilgisini işlevsel hale getirmeleri ve akademik İngilizce sınavlarına yönelik bilgiler, stratejiler verilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster