ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moda Tarihi OSD136 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Moda teriminin tarihi süreçteki anlamını tanımlar.
  2-Antik Çağ, Orta Çağ ve Rönesans Dönemi giysi ve donatılarının sanatsal ve kültürel niteliklerinin dönem modası üzerindeki etkisini analiz eder.
  3-Barok, Rokoko ve Osmanlı Dönemi giysi ve donatılarının sanatsal ve kültürel niteliklerinin dönem modası üzerindeki etkisini yorumlar.
  4-Güzel Dönem, 1950-1960lı yıllar giysi ve donatılarının sanatsal ve kültürel niteliklerinin dönem modası üzerindeki etkisini yorumlar.
  5-1960-2000li yıllar giysi ve donatılarının sanatsal ve kültürel niteliklerinin dönem modası üzerindeki etkisini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin hedef ve davranışları hakkında bilgi verme. Giysi ve modanın tanımı hakkında bilgi verme. K3- Bölüm 1 YK1- Bölüm 1
  2 Tarih öncesi ve Antik Çağ dönemlerinde kullanılan tekstil ve dokuma ürünleri hakkında bilgiler sunma. Tarih öncesi dönemde giyim kültürünü toplumsal açıdan tanıtma. Tarih öncesi dönemlerde yaşamış olan bazı uygarlıkları ve bu uygarlıklarda kullanılan giysi ve donatıları tanıtma. K1- Bölüm 1 K4- Bölüm 1
  3 Anadolu Selçuklu Dönemi giysi ve donatıları (11. ve 13. yüzyıllar) hakkında bilgi verme. Geleneksel Türk giysi ve donatılarını tanıtma. K6- Bölüm 1, Bölüm 2
  4 Orta Çağ ve Bizans döneminin kültürel, sanatsal ve sosyal yapısı hakkında bilgi verme. Orta Çağ ve Bizans dönemi giysi ve donatıları ile dönemin kültürel göndermelerinin giysiler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verme. K5- Bölüm 6, Bölüm 7
  5 Rönesans ve Barok dönemi giysi stilleri ve stil ikonları hakkında bilgi verme. Rönesans ve Barok dönemi kültürel göndermelerinin giysi ve donatılar üzerindeki etkisini aktarma. K1- Bölüm 4
  6 Rokoko dönem sanatı hakkında temel bilgiler verme. Rokoko dönemi giysi ve donatıları hakkında bilgiler verme K1- Bölüm 4
  7 1299-1923 Dönemi Osmanlı İmparatorluğu giysi ve donatıları hakkında bilgiler verme. K7- Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 3 K4- Bölüm 1
  8 1900-1914 yılları (Güzel Dönem) modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma K2- Bölüm 1
  9 1920-1945 yılları arasındaki siyasi ve ekonomik koşulları açıklama.1920-1940 yılları (iki savaş arası) modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 2, Bölüm 3
  10 1950-1960`lı yılların modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 4, Bölüm 5
  11 1970`li yılların modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 6
  12 1980`li yılların modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 7
  13 1990`li yılların modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 8
  14 2000``li yılların modası hakkında bilgi verme. Dönemin moda tasarımcıları ve tasarımları hakkında örnekler sunma. K2- Bölüm 9 K4-Bölüm 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Arzu EVECEN, Öğr. Gör. Ceren ÖZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Kolektif (2013). Moda, Geçmişten Günümüze Giyim Kuşam ve Stil Rehberi. Kaknüs Yayıncılık, İstanbul. K2. Baudot, F. (2001). Modanın Yüzyılı. İtkib Güncel Yayıncılık. İstanbul. K3. Waquet, D. & Laporte, M. (2011). Moda. Dost Kitapevi Yayınları, Ankara. K4. Fogg, M. (2014). Modanın Tüm Öyküsü. Hayalperest Yayınevi, İstanbul. K5. Dereboy, E.J. (2004). Kostüm ve Moda Tarihi. Özel Güzel Sanatlar Stilistlik Ltd. Şti Yayınları, Ankara. K6. Süslü, Ö. (2007). Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay, Ankara. K7. Eray, F., Gündüz, F. & Apak, M. (1997). Osmanlı Dönemi Kadın Giyimleri, İş Bankası Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Sorger, R. & Udale, J. (2013). Moda Tasarımının Temelleri. Literatür Yayınları, İstanbul.
  Dersin Amacı Tekstil ve modanın kavramsal gelişimini siyasi, ekonomik, sosyolojik v.b. kültürel değerlerle ilişkili olarak açıklamak. Belirli bir dönemi yansıtan giysi ve donatıları kültürel özellikleriyle birlikte analiz etmek. Moda tarihi boyunca etkili olan moda ikonlarını incelemek.
  Dersin İçeriği Giyim ve modanın tanımını, tarih öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar olan giyim ve donatıları, modaya yön veren tasarımcıları ve olayları kavrar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster