ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yunan Mitolojisi OSD137 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mitlerin özellikleri hakkında çıkarım yapar.
  2-Yunan panteonunu tanır.
  3-Yunan mitolojisine bağlı yapılan antik dönem sanat eserlerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mitolojiye Giriş K1- s.11-14
  2 Yunan Mitolojisi ve konuları K2- Önsöz ve Giriş Bölümü
  3 Evren ve insanın yaratılışı K3- s.20-29
  4 Ana Tanrıça Kavramı (Kibele, Magna Mater) K2- s.203-205; K5- s.199-203
  5 Zeus, Poseidon, Hades K4- s.14-16, s.19, s.46
  6 Athena, Apollon, Artemis, Ares K3- s.37-52
  7 Hermes, Hephaistos, Aphrodite K3- s.52-64
  8 Dionysos, Kharitler, Musalar, Harpyalar K3- s.71-82
  9 Asklepios, Herakles, Troia Savaşı, Lakoon K3- s.93; s.106-116; s.129-133
  10 Prometheus, Pandora, Odysseus K4- s.9; s.12; s.57
  11 Yunan Panteonu mitleri K6- s.37-89
  12 Su tanrıları K7- s.451-611
  13 Kutsal hayvanlar-1 (Aslan, At, Ayı, Balık, Baykuş, Boğa, Geyik) K8- s.37-155
  14 Kutsal hayvanlar-2 (Güvercin, Kartal, Keçi, Kedi, Koyun, Köpek, Kurt, Yılan) K8- s.156-276
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Gürbüz Beydiz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Fuzuli, B. (2007). Mitolojiye Giriş, Ötüken Yayınları, Ankara. K2. Pierre, G. (2012). Mitoloji Sözlüğü, (Çev. Sevgi Tamgüç), Kabalcı Yayınları, İstanbul. K3. Bedrettin, C. (2010). Mitoloji ve İkonografi, De Ki Yayınları, İstanbul. K4. Özkan, E. (2013). Mitoloji ve İkonografya, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne. K5. Azra, E. (1996). Kybele, Mitoloji Sözlüğü, s.199-203, Remzi Kitabevi, İstanbul. K6. Erdem, Y. (2013). Mitoloji Tanrıları, Aşkları ve Gizemleri, Puslu Yayıncılık, İstanbul. K7. Gürbüz, B.M. (2021). Su ve Deniz Mitolojisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. K8. Gürbüz, B.M. (2016). Mitolojiden Sanata Hayvan İmgesi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yunan kültürüne ait pagan tanrıları ile efsanelerinin tanıtılması ve öğrencilerin arkeoloji ve mitoloji konularında genel kültür bilgilerinin arttırılması.
  Dersin İçeriği Yunan mitolojisindeki tanrılar, kahramanlar ve efsaneleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster