ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Roma Arkeolojisi OSD142 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Antik Roma yerleşimlerindeki kazı çalışmalarında tespit edilen arkeolojik verileri yorumlar.
  2-Arkeoloji bilimi ve insanlık kültür tarihi içerisinde Roma uygarlığının yerine ilişkin çıkarımda bulunur.
  3-Roma Arkeolojisini oluşturan temel unsurları kronolojik dizilimde kategorize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İtalya Yarımadası Tarihi ve Coğrafyasına Genel Bakış I K5 Bölüm 1
  2 İtalya Yarımadası Tarihi ve Coğrafyasına Genel Bakış II K5 Bölüm 1
  3 Arkeolojik Veriler Işığında Prehistorik Dönemler`den İmparatorluk Dönemine değin İtalya Yarımadası I K1 Bölüm 2
  4 Arkeolojik Veriler Işığında Prehistorik Dönemler`den İmparatorluk Dönemine değin İtalya Yarımadası II K1 Bölüm 2
  5 Krallık ve Cumhuriyet Dönemlerinde Roma Toplumu ve Kültürel Yapısı K2 Bölüm 1; K3 Bölüm 1
  6 Krallık ve Cumhuriyet Dönemlerinde Roma Arkeolojisi K1 Bölüm 2
  7 İmparatorluk Döneminde Roma I K5 Bölüm 5
  8 İmparatorluk Döneminde Roma II K5 Bölüm 5
  9 Antik Roma`da Kent ve Kentsel Öğeler I K2 Bölüm 2; K3 Bölüm 1
  10 Antik Roma`da Kent ve Kentsel Öğeler II K2 Bölüm 2; K3 Bölüm 1
  11 İmparatorluk Dönemi`nde Roma Toplumu ve Kültürel Yapısı I K2 Bölüm 1; K3 Bölüm 1
  12 İmparatorluk Dönemi`nde Roma Toplumu ve Kültürel Yapısı II K2 Bölüm 1; K3 Bölüm 1
  13 İmparatorluk Dönemi`nde Roma Arkeolojisi I K4 Bölüm 4-6; K6 Sayfa 3-295
  14 İmparatorluk Dönemi`nde Roma Arkeolojisi II K4 Bölüm 4-6; K6 Sayfa 3-295
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Thommen, L. (2012). An Environmental History of Ancient Greece and Rome. Çev. P. Hill. Cambridge University Press, Cambridge. K2. Dupont, F. (1992). Daily Life in Ancient Rome. Blackwell, Oxford. K3. Carcopino, J. (2003). Daily Life in Ancient Rome: The People and the City at the Height of the Empire. Yale University Press, New Haven. K4. Wheeler, M. (2004). Roma Sanatı ve Mimarlığı. Çev. Z. Koçel-Erdem. Homer Kitabevi, İstanbul. K5. Boatwright, M.T. et. al. (2004). The Romans: From Village to Empire. Oxford University Press, Oxford. K6. Tschen-Emmons, J.B. (2014). Artifacts from Ancient Rome. Greenwood, California.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, Roma kültürünün yayılım gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde, tespit edilen arkeolojik verileri, tipolojik ve kronolojik olarak öğrencilere aktarmaktır.
  Dersin İçeriği Antik Roma kültürüne ilişkin tüm bileşenler ve Roma uygarlığına dair tarihi kaynaklar ile arkeolojik verilerin kronolojik olarak sıralanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster