ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilim ve Teknoloji Okuryazarlığı OSD146 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eder.
  2-Bilim insanının özelliklerini çözümler.
  3-Bilimsel araştırmanın yaklaşımlarını çözümler.
  4-Bilimsel bilginin gelişiminde ölçmenin rolünü keşfeder.
  5-Bilimde eleştirinin ve etiğin rolünü tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgi ve bilim kavramları K3: Bölüm 1; K5: Sayfa 10-30
  2 Bilgi türleri ve bilimsel bilginin özellikleri K3: Bölüm 2
  3 Bilimin İşlevleri K1: Sayfa 362-699; K4: Bölüm 1
  4 Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkı K3: Bölüm 2
  5 Paradigmalar K3: Bölüm 2
  6 Bilim insanlarının özellikleri ve örnekler K9: Sayfa 2-27
  7 Bilim insanlarının yaşam biçimleri ve örnekler K9: Sayfa 28-129
  8 Bilimsel araştırmalarda izlenen yöntemler ve örnekler K7: Sayfa 30-50
  9 Bilimde ölçmenin rolü K10: Bölüm A
  10 Toplumbilim araştırmaları, örnek bilim insanları ve buluşları K8: Bölüm 3
  11 Fen bilim araştırmaları, örnek bilim insanları ve buluşları K9: Sayfa 28-129
  12 Sosyal bilim araştırmaları, örnek bilim insanları ve buluşları K9: Sayfa 39-46
  13 Bilimde etik ilkeler K2: Sayfa 29; K6: Bölüm 3
  14 Bilimde etik ilke ihlalleri K6: Bölüm 5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Enis SERT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Asimov, I. (2006). Bilim ve buluşlar tarihi. İmge Kitapevi Yayınları. K2. Aydın, İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Pegem Akademi Yayıncılık. K3. Baumberg, J.J. (2020). Bilim nedir ve bilimsel araştırma nasıl yapılır? Eğitim Yayınevi. K4. Bynum, W. (2015). Bilimin Öyküsü. Aylak Kitap. K5. Martin, V. (2020). Atatürk?te akıl ve bilim. Gazi Kitapevi. K6. TÜBA (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. TÜBA Yayınları. K7. Wootton, D. (2019). Bilimin icadı: Bilim Devrimi?nin yeni bir tarihi. Yapı Kredi Yayınları. K8. Yıldırım, C. (1992). Bilim tarihi. Remzi Kitapevi. K9. Yıldırım, C. (1995). Bilimin öncüleri. TÜBİTAK Yayınları. K10. Yıldırım, C. (1997). Bilimsel düşünme yöntemi. Bilgi Yayınevi.
  Yardımcı Kitap YK1. Batuhan, H. (1993). Bilim ve şarlatanlık. Yapı Kredi Yayınları. YK2. Langone, J., Stutz, B. & Gianopoulos, A. (2010). Bilimin serüveni (2. Baskı). NTV Yayınları.
  Dersin Amacı İnsanlık tarihi incelendiğinde bilimsel gelişmeler belli bir gruba, sınıfa ya da yönetime ve onların çıkarına hizmet etmekten çok öncelikle doğayı ve toplumu anlama, doğada ve toplumda meydana gelen olayların nedenini açıklama başta olmak üzere iki temel işlev üstlenmiştir. Bilimsel bilginin ilerlemesiyle bu iki işleve, olayların geçmişteki ve gelecekteki durumlarını kestirme ile olayları kontrol altına alma süreçleri de eklenmiştir. Bilim tarihi sözü edilen bu işlevlerin özgün örnekleriyle doludur. Bu dersin amacı; insanlığa hizmet eden, yaşamı ileriye taşıyan, üst zihinsel kapasite gerektiren bilgiler ortaya koyan bu bilim insanlarını tanıtmaktır. Ayrıca bu bilim insanlarının buluşlarını yaparken izledikleri yolu, yaşamlarını ve başarıya nasıl ulaştıklarını Ankara Üniversitesi?nin bilim genci öğrencilerine örnekleriyle sunmaktır. Bu öğrenmelerin öğrencilerimize gelecek bakış açısı oluşturmakta katkı sağlayacaktır.
  Dersin İçeriği Bilim okuryazarlığı bilimin içeriğini, doğasını, bilim-teknoloji-toplum ilişkisini anlamlandırmayı ve ilişkilendirmeyi kapsar. Bilim okuryazarlığı bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarını ve yöntemini tanımanın yanı sıra toplumsal yaşamı anlama ve olaylara eleştirel gözle bakma bakış açısı da kazandıracaktır. Dersin içeriğini bilim, bilimsel bilgi, bilimsel araştırma, bilim insanları ve özellikleri, bilimsel buluşlar, doğaya ve insanlığa katkısı, etik sorunlar vb. konular oluşturacaktır. İçerik bilim tarihinin zengin örnekler üzerinden ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster