ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Akademik Araştırma ve Yazım Teknikleri OSD149 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırma yöntemleri ve kavramlarını tanır.
  2-Bilimsel verileri ve analizleri yorumlar.
  3-Alanıyla ilgili bilimsel araştırma önerisi hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş K1. Bölüm:1
  2 Nicel Araştırmalar K2. ss.16-20
  3 Nitel Araştırmalar K2. ss.20-24
  4 ÇAKÜ Kütüphane Katalogları ve Yayım Tarama Ziyaret ve Uygulama
  5 Veri Toplama K1.ss.65-109
  6 Veri Analizi K1. ss.111-135
  7 Bilimsel Etik K1. ss.171-187
  8 APA Yazım Kurallarına Giriş YK1. s.1
  9 Dolaylı ve Doğrudan Alıntı YK1. ss.1-2
  10 Kitap Alıntıları YK1. ss.3-8
  11 Akademik Makale Alıntıları YK1. ss.8-9
  12 Tez Alıntıları YK1. ss.10-11
  13 Sempozyum Alıntıları YK1. ss.11-12
  14 Makale Yazımı Uygulama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Gürbüz Beydiz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Daşdemir, İ. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları K2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2023). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları
  Yardımcı Kitap YK1. Yılmaz, E. (2022). APA Stili 7. Sürüm Türkçe Uyarlama. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
  Dersin Amacı Kütüphane ve bilimsel araştırma yöntemlerini tanır. Bilimsel etik ve APA kurallarının uygulama metotlarını uygular.
  Dersin İçeriği Akademik kaynak araştırma, okuma, yazma ve APA kurallarını tanır ve hipotez geliştirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir -
  2 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler -
  3 Analitik ve eleştirel düşünce ile beraber konuları değerlendirir -
  4 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar -
  5 Bilişim teknolojilerini etkili ve etik kurallara uygun kullanır -
  6 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster