ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sistem Analizi ve Tasarımı I CBL205 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortaya konan çerçeve içerisinde konu seçimi ,için grup çalışması yapar. Konu ile ilgili ön çalışma yapar.
  2-Çalışmanın kapsamını belirler. Seçilen çalışmayı detaylı inceler, grup arkadaşları ve öğretim elemanı ile çözüm önerileri bulur.
  3-İşlem basamaklarını yazar. Çalışmanın muhtemel hatalarını önlemek için gerekirse diyagram halinde hazırlık yapar.
  4-Çalışmanın çıktı formatlarını planlar ve düzenler. Test eder.
  5-Kağıt üzerinde yapılan çalışmaları bilgisayar ortamında yazar. Yazılan çalışmaları çalıştırır ve test eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Şenay Gökmen
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Şenay Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Güler,Ç.(2007).Sistem Analizi ve Tasarımı.(1.Baskı).Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Entegre bir çalışma yapmak. Yeni bir çalışma vasıtasıyla bilgi ve becerileri geliştirip pekiştirmek. Çalışmaları bir plan ile sunmak.
  Dersin İçeriği Ön çalışma ve konu Seçimi. Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti. Çıktıları planlama, derleyip düzenleme. Laboratuar çalışmaları. Sunu ve Değerlendirme.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster