ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeoloji ORM103 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeolojik ortamları tanır.
  2-Yer yuvarının yapısını kavrar.
  3-Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar ve mineraller hakkında özet bilgi verir.
  4-Kayaçların oluşturduğu toprak tipleri kavrar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Dr. Semih EDİŞ, Araş.Gör. M. Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar 1. GÖL, C, 2008, Orman Mühendisleri İçin Jeoloji, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış ders notları 2. Yılmaz I., Mühendislik Jeolojisi İlkeler ve Temel Kavramlar, , Teknik Yayınevi, 2007, Ankara. 3. Rahn,P. H., Mühendislik Jeolojisi / Çevresel Bir Yaklaşım, Gazi Kitabevi, 2006, Ankara. 4. Ketin, İ., Genel Jeoloji Yerbilimlerine Giriş, ISBN:975 7463 09 4, İTÜ Vakfı Yayınları, 2005, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Orman mühendisi adayı öğrencilerin, hangi tür kayaçlardan hangi tür toprak oluştuğunu öğrenmesi jeolojik yapı ile bitki türlerini ilişkilendirmesi.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster