ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Planlama I PEY405 GÜZ 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj Planlama kavram sürecini kavrar.
  2-Peyzaj Planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımları tanımlar.
  3-Peyzaj Planlama sürecindeki peyzajın yapı ve fonksiyonunu analiz eder.
  4-Peyzaj planı yapar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj Planlama. Birsen yayınevi, İstanbul. 2. Uzun, O., İlke, F.D., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S. 2012. Peyzaj Planlama. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara. 3.Eke, F. ve Sat. A., 2011. Kent Planlamasına Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınları. 4. Ersoy, M. 2007. Kentsel Planlama Kuramları. İmge Kitabevi, Ankara
  Yardımcı Kitap 1. AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları. Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Baskı İşliği, İstanbul. 2. YILDIZCI, A.C., 1982. Kentsel Yeşil Planlaması ve İstanbul Örneği, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İSTANBUL. 3. PAMAY, B., 1978. Kentsel Peyzaj Planlaması, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
  Dersin Amacı Peyzaj mimarı adaylarına peyzaj bileşenlerinin yapısı ve fonksiyonu hakkında bilgi vermek, peyzaj planlama çalışmalarında peyzajın yapı ve fonksiyondaki değişimleri doğrultusunda plan oluşturabilme becerisini kazandırmak
  Dersin İçeriği Planlama, süreçleri, türleri ve kuramlarını, stratejik karar alma sürecini,(Kentsel alan) envanter oluştuma, mevcut durum ve uygunluk analizi, fonksiyon analizine dayalı plan ve raporunu oluşturmayı kapsar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster