ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kaza ve Afetlerden Koruma HEM315 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza ve afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak
  2-KRNB(Kimyasal, Radyason, Nükleer, Biyolojik ) Kaza veya Saldırıda İlk Yardım ve Sağlık Hizmeti Uygulamak
  3-Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek
  4-Depremde Kişisel Can Kurtarma
  5-Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Güngör T. , İlk Yardım, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 1992 2. Yürügen B., Durna Z. Afetlarde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım, AÖF Yayınları 1992 3. Altıtaş K H ve diğerleri. Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi. 2013. Hacettepe Üniversitesi Yayınları
  Yardımcı Kitap 1. Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkü. İlk Yardım. Güven matbaası 1982 2. Babadağ K. ve diğerleri Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 3. Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008 4. Bilir N, Yıldız A N.İş Sağlığı ve Güvenliği. 2014 Hacettepe Üniversitesi Yayınları
  Dersin Amacı Günlük yaşamdaki ani durumlarda, kaza ve doğal afetlerden korunmak. Bunların olduğu zamanda; yaralanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak amacıyla olayların olduğu yer ve zamanda yapılacak ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
  Dersin İçeriği 1. Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma 2. İş kazaları ve korunma 3. Ev kazaları ve korunma 4. Diğer kazalar ve korunma 5. Felaketler ve korunma 6. Doğal afetler ve korunma/ Deprem 7. Yangın yanma ve korunma 8. İlk yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans 9. KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) 10. Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması 11. Triaj, telekominikasyon 12. İlk yardım gerektiren durumlar 13. ilk yardım ve sivil savunma 14. Afet durumları ve ilk yardım
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster