ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İlk ve Acil Yardım HEM304 BAHAR 4+4 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza ve felaketlerde yaralanmalarda yaralıyı değerlendirebilme 6T (Tehlikeden korunma,Tanı, Tedavi, Triyaj, Telekominikasyon ve Taşıma yapabilme
  2-KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Kaza veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
  3-Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek, Depremde Kişisel Can Kurtarabilme
  4-Kaza ve afet sonrası yaralıyı değerlendirmesi sonucuna göre en uygun olan ilk ve acil yardımı uygulayabilme
  5-Kaza ve afetlerden korunma ve ilk yardım konusunda eğitim yapabilme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Canan Ünlü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Güngör T. , İlk Yardım, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 1992 2. Sözen C. İlk Yardım ve Acil Yardım ,Göktuğ Yayıncılık 2006 3. Somyürek İ. İlk Yardım Ders Kitabı, Orkide Yayınları 1985 4. Ege R. Kaza, Hastalık ve Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım, Trafik kazaları yardım vakfı yayını, 1995 5. Yürügen B., Durna Z. Afetlarde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım, AÖF Yayınları 1992 6. Değerli Ü. Dahiliye ve Cerrahi Acil Hastalıklar, Tıbbi kitaplar dağıtım servisi yayınları 1979 7. İlk Yardımın Temel İlkeleri. Anestezi ve Reaminasyon Bölümü. Milli Eğitimin Mödüler öğrenme Ders Kitabı.2014.
  Yardımcı Kitap 1. Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkülü O. İlk Yardım Güven matbaası 1982 2. Papper S. Ve Williams R. Manuel of Medical Care of tehe Surgical patient, Little, Brown and Company Boston 1976 3. Babadağ K. ve diğerleri; Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 4. Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008
  Dersin Amacı Öğrenciye, ilk ve acil yardımın önemi ve 112 - acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek. triyaj uygulama. Temel korunma prensiplerine uyma ve İlk yardım/ acil bakım uygulamayı teorik ve pratik ortamlarda öğretilmesi .
  Dersin İçeriği Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı Genel vücut anatomi ve fizyolojisi, KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması, Kanamalar da ilk yardım-acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım-acil yardım Yaralanmalarda ilk yardım ve acil yardım Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım-Acil yardım Önemli organ yaralanmalarında ilk ve Acil yardım Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım-Acil yardım İlk yardım gerektiren diğer durumlar Yangın Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster