ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM202 BAHAR 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığının toplum sağlığı açısından önemini kavrar
  2-Kadın sağlığını etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik, yasal faktörleri bilir
  3-Dünyadaki ve Türkiye`de üreme sağlığı sorunlarının farkına varır ve tanımlar
  4-Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemle ilgili gereksinimleri belirleyip hemşirelik bakımı verir
  5-Kadının yaşam evrelerini dikkate alarak optimal sağlık düzeyini devam ettirecek önlemleri alır, gerekli hemşirelik bakımını planlar ve uygular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Kubilay VİCDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Haulth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics 21 Edition. McGraw-Hill companie, 2001. 2. Copeland LJ. Textbook of Gynecology. Second Edition.w.B. Saunders Company, 2000. 3. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği; Sistem Ofset Matbaacılık; 7. Baskı Ankara, 2005. 4. Ed. Kişnişçi H. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi Ltd. Şti, Melisa Matbaacılık, Ankara, 1996. 5. Bobak IN, Leson MO. Maternity and Gynecolojic Care; The Nurse, The Family Mosby Company,st Lovise, 1993. 6. Ed. Taşkın L. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum, Palme Yayıncılık, I.Baskı, Ankara, 2002. 7. Coşkun A. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008 8. Köker İ. Kadın hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, Nobel Kitabevi, Adana, 2006
  Yardımcı Kitap 1. Beksaç MS. Antenatal Takip ve Bakım, Prenatal Tanı, Obstetrik Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji, MN Medikal&Nobel, Ankara, 2001. 2. Berkman S, Has R. Doğum Bilgileri, Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2004. 3. Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Katılımcı Kitabı, TC. SB. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005. 4. Olds SB, London ML, Ladewig PW. Maternal-Newborn Nursing, A Familiy and Communitiy-Based Approach, Prentice-Hall inc., New Jersey, 2000. 5. Ayhan A, Bozdağ G. Obstetrik ve Jinekoloji, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.
  Dersin Amacı Gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne ve fetüs/yenidoğanın sağlığını korumak ve yükseltmek, 15-49 yaş grubu kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu ders öğrencilerin kadın sağlığı ve hastalıklarını anlama ve tanımlayabilme, bu hastalıkların önemini analiz edebilme ve genel sistematik bilgiyle bu hastalıkların uygulama alanlarında hemşirelik sürecine yansıtabilmeyi içerir.
  Dersin İçeriği Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik Üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi Gebelik ve Gebelikte Annenin Fizyolojisi Riskli gebelikler Doğum öncesi bakım ve değerlendirme Doğum eylemi ve doğum eyleminde annenin bakımı Doğum eyleminde riskli durumlar Doğum sonu dönemde riskli durumlar ve hemşirelik bakımı Normal yenidoğanın fizyolojisi ve özel bakım gerektiren yeni doğanın hemşirelik bakımı Doğum sonu dönem ve laktasyonda hemşirelik bakımı aile planlaması hizmetleri Kadın hayatının evreleri Jinekolojik tanı, tedavi ve hemşirelik bakımı Üreme sistemi infeksiyonları-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı Üreme siklusu anomalileri, Üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster