ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ HEM217 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlıklı/hasta bireyin sağlık tanılamasına yönelik veri toplar ve bu verileri yorumlar
  2-Fizik muayene yöntemlerini tanımlar ve sıralar
  3-Sağlıklı/hasta bireyin sistemlerinin değerlendirilmesinde fiziksel muayene yöntemlerini kullanır
  4-Sağlık tanılaması ve fizik muayene yöntemleri kullanarak elde ettiği veriler ile sağlıklı ve hasta bireye özgü uygun bakım planı geliştirir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Kaynaklar 1. Enç N. (Ed)2015. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2. Sabuncu N., Ay AF.(Ed) 2010. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 3. Aştı TA, Karadağ A. (Ed) 2011. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Adana. 4. Kuyurtar F. 2013. Klinisyen/Öğrenci Hemşire ve Ebeler İçin Fizik Muayene, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Görgülü, RS. 2002. Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri, 72 Tasarım Limited, Ankara. 2. Durna Z. 2012. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
  Dersin Amacı Bireyleri biyopsikososyal yönden ele alarak potansiyel ve mevcut tıbbi ihtiyaçlarını belirlemek, tıbbi sorunların erken tanılamasını sağlamak için gereken fiziksel tanılama yöntemlerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği 1 Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri 2 Genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy ölçümü 3 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılaması ve Fizik Muayene 1 4 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 2 5 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 1 6 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 2 7 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 1 8 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 2 9 Gastrointestinal Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 10 Endokrinin Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 11 Hematalojik Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 12 Üriner Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 13 Kas ve İskelet Sisteminin Tanılanması Ve Fizik Muayenesi 14 Baş Boyun ve Derinin Değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster