ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Medikal Kimya BES103 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini uygular.
  2-Sayısal sonuçları doğru birimleri ile birlikte ortaya koymak için çevirme faktörlerini kullanır.
  3-Organik bileşikleri içerdikleri temel fonksiyonlu gruba göre sınıflandırır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Kimya, 2. Baskı, S. Alpaydın ve A. Şimşek, Nobel Yayın-Dağıtım, 2006, Ankara.
  Yardımcı Kitap Organik Kimya, M. Akpoyraz, Güneş Kitabevi, 1997, Ankara.
  Dersin Amacı Kimyanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları konularında sistemli ve kapsamlı olarak bilgiler vermek, kimya konusunda düşünme ve soru çözme yeteneklerini geliştirmek, kimya alanı ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve kimya alanının genel uygarlık sistemindeki yapısının özelliklerini göstermek.
  Dersin İçeriği Maddenin özellikleri, atomun özellikleri, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözeltiler, gazları ve basit gaz kanunları, atomun elektronik yapısı, periyodik çizelge ve kimyasal bağlar, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, organik kimyaya giriş, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster