ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Bilimlerinde Temel Mikrobiyoloji FZD104 BAHAR 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroorganizmaların genel özelliklerini açıklar.
  2-Temel laboratuvar bilgilerini kullanır.
  3-Bağışıklık sisteminin özellikleri açıklar.
  4-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini kullanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arda M.,(2011)Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Ustaçelebi Ş.,(1999), Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara. 3. Bilgehan, H. 2002,Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.
  Yardımcı Kitap 1. Bauman R.W. (2007), Microbiology: With Diseases by Taxonomy, 2nd ed., Pearson Education Inc, San Francisco. 2. Lewinson W., Jawetz E., (2004) Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Çeviri Editörü : Özgünen T., 7. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara. 3. Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L.,(2003) Microbiology: An Introduction, Eigth Edition, Pearson Education Inc, San Francisco
  Dersin Amacı Genel Mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar ( tarihçe, enfeksiyonlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon, identifikasyon, mikroorganizmaların sınıflandırılması, morfolojisi, ince yapısı, beslenme ve üretimleri, üreme eğrisi, enerji metabolizması) hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi ve önemi, Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve biyogüvenlik, Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması,, Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, mikroskoplar ve kullanımı, Bakterilerin morfolojik, fizyolojik özellikleri,, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, Bakterilerin genetik özellikleri, Bakterilerin üretildiği ortamlar, antimikrobik maddeler ve duyarlılık-direnç., Boyama için preperat hazırlama ve bakterilerde boyama yöntemleri, İmmünolojinin tanımı, antijen kavramı, İmmün sistem hücreleri ve organları, İmmünglobulinler (Antikorlar), Bağışık yanıtın oluşumu ve otoimmun hastalıklar, Hastane infeksiyonları ve bulaşma yolları, Genel mikoloji ve tıbbi önemi olan mantar enfeksiyonları., Genel viroloji ve tıbbi önemi olan viral enfeksiyonlar, Genel parazitoloji ve tıbbi önemi olan paraziter enfeksiyonlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster