ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Besin Hijyeni ve Mikrobiyolojisi BES206 GÜZ 3+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Besin kaynaklı hastalıkları açıklar.
  2- Mikroorganizma-besin ilişkisini ve besinlerdeki bozulma nedenlerini açıklar.
  3-Besinlerdeki önemli mikroorganizmaları, bunların besinlere bulaşma kaynaklarını sıralar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. İrfan Erol (2007) Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2. Halkman K. (2000) Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Başak Matbaacılık. 3. Erkmen O. (2017).Gıda Mikrobiyolojisi. 5. Basım, Efil Yayınevi, Ankara. 4. Tayar M.Hecer C.(2013)Gıda Mikrobiyolojisi, 3.Bası, Dora yayınları, Bursa. 5.Bakırcı G.T ve Kayaardı S.( 2017) Mikrobiyolojik Analiz Metotlar,Sidas yayıncılık izmir.
  Yardımcı Kitap 1. Michael P. Doyle, Larry R. Beuchat (Editors). 2012, Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers.
  Dersin Amacı Besin mikrobiyoloji konusundaki temel kavramlar, mikroorganizma-gıda ilişkisi, besinlerin bozulması, tüketicide infeksiyon ve zehirlenmeye neden olan mikroorganizmalar, besinlerde mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, besinleri saklama yöntemleri, besinlerin mikrobiyal bulaşma kaynaklarınn besin ve beslenme yönünden incelenmesi.
  Dersin İçeriği Mikroorganizmaların besin kaynakları ve üremeleri, Besinlerin mikrobiyal ekolojisi ve mikroflorası, Besinlerde bozulma ve bozulma nedenleri, Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı patojen virüsler, prionlar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı parazitler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı mikotoksijenik funguslar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Portörlük ve besin hijyenindeki önemi, Gıdalardaki mikrobiyal gelişmenin önlenmesi, Besin kaynaklı zehirlenmeler, patogenez ve immün reaksiyonlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster